Hlavná stránkaŽivotné prostrediePodniky opäť zabojujú o milióny na ekoinovačné projekty

Podniky opäť zabojujú o milióny na ekoinovačné projekty

zdroj: Európska komisia

(20.05.2013)

Brusel podporí ďalšie projekty ekologických inovácií - 45 najlepších návrhov sa podelí o sumu vo výške 31,5 milióna eur. Slovenské podniky dosiaľ prostriedky z tohto programu nevyužili.

Európska komisia Európska komisia je politicky nezávislá, kolegiálna inštitúcia, ktorej poslaním je brániť záujmy Európskej únie. viac na www.EuropskaUnia.sk »v opäť zverejnila Opens external link in new windowvýzvu na predkladanie návrhov projektov ekologických inovácií, z ktorých 45 najlepších podporí celkovou sumou vo výške 31,5 milióna eur. Podniky z celej Európy môžu do 5. septembra 2013 predložiť svoje návrhy projektov na uvedenie inovatívnych environmentálnych riešení na trh.

Projekty sa týkajú piatich oblastí: recyklácia materiálu; voda; udržateľné stavebné výrobky; ekologické podniky a sektor potravín a nápojov.

Pozadie

Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP), ktorý sa zameriava najmä na malé a stredné podniky (MSP), podporuje činnosti v oblasti inovácií, umožňuje lepší prístup k financiám a poskytuje služby podpory podnikania v regiónoch. Okrem toho podnecuje k lepšiemu prijímaniu a používaniu informačných a komunikačných technológií (IKT) a pomáha rozvíjať informačnú spoločnosť, presadzuje širšie používanie energie z obnoviteľných zdrojov a energetickú efektívnosť.

V období rokov 2007 až 2013 sa program CIP realizuje s celkovým rozpočtom 3 621 miliónov eur. Rozdeľuje sa na tri operačné programy: Program pre podnikanie a inovácie (EIP), Program podpory politiky v oblasti informačných a komunikačných technológií (ICT-PSP) a Program Inteligentná energia - Európa (IEE).

„Ekologické inovácie sa netýkajú len úzko špecializovaných ekologických podnikov. Konkurencieschopnosť Európy bude v najbližších desaťročiach závisieť od schopnosti prekonať obmedzené zdroje,“ uviedol eurokomisár pre životné prostredie Janez Potočnik.

Výzva je predovšetkým určená súkromným podnikom, najmä malým a stredným podnikom, ktoré vyvinuli inovačný ekologický výrobok, proces alebo službu, ale majú problém umiestniť ich na trhu. Európska komisia ponúka spolufinancovanie pokrývajúce náklady na projekt do výšky 50 % z Rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP), ktorého rozpočet na obdobie rokov 2008 – 2013 prestavuje približne 220 miliónov eur.

Ekologicky neinovatívne Slovensko?

V súčasnosti prebieha viac než 185 projektov a z minuloročnej výzvy sa má začať s realizáciou 45 projektov. Súčasné programy zahŕňajú napríklad optimalizáciu technológie na opakované použitie starých tehál v stavebníctve, výrobu koženej obuvi bez škodlivých chemických látok, použitie CO2 na získavanie prírodného zdroja omega-3 mastných kyselín či novú metódu výroby kobercov.

Výsledky minuloročnej výzvy ukazujú, že až 64 % vybraných projektov na spolufinancovanie realizujú práve malé a stredné podniky.  Z prostriedkov vyčlenených na projekty v roku 2012, v celkovej výške (€34,83 mil.) až 38 % smeruje na podporu zeleného biznisu (zelené produkty, služby, výroba) a 20 % na ekoinovácie v oblasti vody.

Žiaden podnik zo Slovenska zatiaľ tieto dostupné prostriedky nezískal. Naopak, vysokú úspešnosť mali v minulom roku návrhy z Lotyšska, Českej republiky, Nórska a Írska. Až 59 % vybraných projekt realizujú noví účastníci v programe, ktorí nikdy žiadne financie z prostriedkov EÚ nezískali.

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom, komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo viac ako 50 krajinách.

SPONZORI

NATUR-PACK

Reklama

PARTNERI

 

Kalendár

22.10.2015 - 23.10.2015 Rada pre poľnohospodárstvo a rybárstvo

13.10.2015 - 16.10.2015 Smart City 360° Summit

08.10.2015 - 09.10.2015 ENVIROMANAGEMENT 2015

08.10.2015 - 08.10.2015 Samospráva a triedený zber 2015

06.10.2015 - 07.10.2015 Zodpovedná ťažba a využitie nerastných surovín

Sieť EurActiv

prev

© 2003-2015 I-Europa, s.r.o. Obsah tejto stránky je autorským dielom. Akékoľvek porušenie autorských práv zakladá občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby. Viac informácií je možné nájsť v sekcii Ochrana autorského práva. ISSN 1337-0235