Hlavná stránkaŽivotné prostredieKlimatické ciele rozdeľujú ministrov

Klimatické ciele rozdeľujú ministrov

(EN)

(15.03.2010)

Ministri životného prostredia krajín EÚ budú dnes diskutovať, ako ďalej v medzinárodných klimatických vyjednávaniach. Pokiaľ ide o možnosť jednostranne sprísniť emisný cieľ z 20 na 30 percent do roku 2020, konsenzus sa pravdepodobne ani dnes nedosiahne.

Jednou z ústredných tém dnešnej (15.3.) diskusie ministrov životného prostredia EÚ bude možnosť sprísniť klimatický cieľ do roku 2020 z 20 na 30 percent. EÚ takýto krok podmieňuje tým, že i ostatné vyspelé krajiny sveta prijmú obdobné rozhodnutia.

Myšlienka sprísnenia klimatického cieľa naráža na odpor niektorých krajín. Východné členské štáty tvrdia, že EÚ by si mala najskôr vyjasniť metodiku, podľa ktorej bude posudzovať mieru ambicióznosti krokov ostatných krajín, ktorými podmieňuje sprísnenie. Vo všeobecnosti majú vlažný postoj k ďalším klimatickým záväzkom i Taliansko Taliansko patrí medzi zakladajúcich členov Európskej únie. Je členom skupiny G-8 a do eurozóny vstúpilo už pri jej vznikuviac na www.EuropskaUnia.sk »a Fínsko Fínsko vstúpilo do EÚ pomerne neskoro - počas studenej vojny mu jeho pozícia "medzi dvoma blokmi" neumožňovala aktívne vstupovať do integračného procesu vo vtedajšej západnej Európe. viac na www.EuropskaUnia.sk » uviedol pre EurActiv vysoko postavený diplomat.

Na druhej strane sú štáty, ktoré tvrdia, že sprísnenie cieľa z 20 na 30 percent je v záujme samotnej EÚ a jej ekonomiky. Takýto názor podporujú Dánsko Dánsko zakladajúcim členom Severoatlantickej aliancie NATO NATO je medzivládna organizácia združených krajín s úlohou chrániť slobodu a bezpečnosť svojich členov politickými a vojenskými prostriedkami.viac na www.EuropskaUnia.sk ». Súčasťou EHS (neskôr EÚ) sa stalo v roku 1973.viac na www.EuropskaUnia.sk » Veľká Británia Veľká Británia je zakladajúcim členom NATO, členom G-8, stálym členom Bezpečnostnej rady OSN, členom EHS sa stala až v 70. rokoch.viac na www.EuropskaUnia.sk » Holandsko Holandsko patrí medzi zakladajúcich členov Európskej únie. Spolu s Belgickom a Luxemburskom vytvorilo ešte počas druhej svetovej vojny Benelux, ako regionálne ekonomické integračné zoskupenieviac na www.EuropskaUnia.sk »a Švédsko Švédsko sa zapojilo do európskej integrácie až v 90. rokoch a po intenzívnych vnútropolitických diskusiách.viac na www.EuropskaUnia.sk »

Francúzsko Francúzsko patrí medzi zakladajúce krajiny EÚ, jeho politickí predstavitelia zohrali rozhodujúcu úlohu v procese vytvárania európskej integrácie po druhej svetovej vojne.viac na www.EuropskaUnia.sk »sa nachádza niekde na pomedzí. Sprísnenie cieľa považuje za potrebné, ale podľa Paríža by sa tak malo stať až potom, ako sa identifikujú a obmedzia riziká pre európsky priemysel a podnikateľov. Problémom pre Francúzsko je aj konkurenčná výhoda výrobcov z krajín s menej prísnou klimatickou legislatívou.

Diskusie sa pravdepodobne neposunú žiadnym smerom, pokiaľ Európska komisia Európska komisia je politicky nezávislá, kolegiálna inštitúcia, ktorej poslaním je brániť záujmy Európskej únie. viac na www.EuropskaUnia.sk »nepredstaví štúdiu o dôsledkoch cieľa 30 percent na európsku ekonomiku.

Svetová hospodárska recesia znížila objem výroby aj v EÚ, preto sa zdá, že prísnejší cieľ by sa dal v takýchto podmienkach dosiahnuť pri menších nákladoch než pôvodný cieľ v čase hospodárskeho rastu.

„Nik nevie, ako prísť k 30 percentám,“ vyhlásil pre EurActiv iný diplomat. Doplnil, že úvaha o sprísnení cieľa vyvoláva celý rad otázok, medzi nimi aj tému vytvárania emisných kreditov prostredníctvom ochrany lesov a znižovania miery odlesňovania.

Do mozaiky diskusie prichádza i návrh francúzskeho prezidenta Nicolasa Sarkozyho na uvaľovanie uhlíkového cla na vonkajšej hranici EÚ. Viaceré členské štáty však takýto nástroj označili za protekcionistický.

Na pretrase i Kjótsky protokol

Ďalšia náročná diskusia sa bude týkať Kjótskeho protokolu. V roku 2012 skončí jeho platnosť a zatiaľ nie je jasné, aká dohoda, resp. klimatický režim ho nahradí. Bohaté a chudobné krajiny sú nejednotné, pokiaľ ide o odpoveď na otázku, či sa má zachovať aj po vypršaní platnosti alebo nie.

„Jedným zo zlyhaní Kodane bolo i to, že EÚ bola obvinená zo zabitia Kjóta,“ vyhlásil jeden z bruselských diplomatov. Podľa neho má takéto obvinenie dôsledky pre medzinárodné vyjednávania.

Poľsko Poľsko je jednou z krajín Strednej a Východnej Európy, ktorá sa zaraďuje k post-komunistickým. Do EÚ vstúpilo spoločne s ďalšími 9 krajinami regiónu (vrátane Slovenska) v roku 2004.viac na www.EuropskaUnia.sk »a ďalšie východné krajiny EÚ by boli rady, ak by sa platnosť Kjótskeho protokolu predĺžila, čím by neprišli o výhody, ktoré im plynú z nevyužitých emisných kreditov. Povolenky sa "ušetrili", pretože hospodárstvo po páde komunistických diktatúr skolabovalo a systém obchodovania v rámci RVHP sa rozpadol.

Európska komisia uplynulý týždeň (9.3.) varovala, že prenos „horúceho vzduchu“ (nevyužité povolenky na produkciu 10 mld. ton CO2) do nového klimatického režimu by výrazne obmedzil mieru ambicióznosti, pokiaľ ide o obmedzovanie tvorby emisií skleníkových plynov.

SPONZORI

NATUR-PACK

Reklama

PARTNERI

 

Komentár

Miron Lakomy (26.11.2015)

Aké sú možnosti boja proti kybernetickému džihádizmu?

Aké sú možnosti boja proti kybernetickému džihádizmu?

Základom je, aby sa štáty NATO a EÚ vyhli zdanlivo jednoduchému riešeniu v podobe zvýšenej kontroly internetovej komunikácie alebo cenzúry internetu.

Kalendár

16.12.2015 - 16.12.2015 Rada pre životné prostredie

Sieť EurActiv

prev

© 2003-2015 I-Europa, s.r.o. Obsah tejto stránky je autorským dielom. Akékoľvek porušenie autorských práv zakladá občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby. Viac informácií je možné nájsť v sekcii Ochrana autorského práva. ISSN 1337-0235