Hlavná stránkaZdravotníctvoVtáčia chrípka

Vtáčia chrípka

(Posledná aktualizácia: 01.02.2010)

Vysoko nákazlivý kmeň vtáčej chrípky H5N1 od roku 2003 vyhubil celé populácie hydiny v mnohých častiach Ázie a spôsobil smrť už niekoľko desiatkam ľudí v juhovýchodnej Ázii. Pred tým, než sa v októbri 2005 rozšíril do Európy, Komisia a členské štáty EÚ sa pripojili k celosvetovým pretekom s časom v boji proti ochoreniu, ktoré by mohlo spustiť prvú pandémiu 21. storočia.

Pozadie

 • Vtáčia chrípka

Vtáčia chrípka je nákazlivá vírusová infekcia, prvýkrát zaznamenaná v Taliansku začiatkom 20. storočia. Vyskytuje sa celosvetovo a je nákazlivá pre všetky druhy vtákov. Prirodzenými nositeľmi vírusov vtáčej chrípky sú sťahovavé vtáky, najmä divé kačice, a obzvlášť náchylné na nákazu, ktorá by sa mohla rýchlo zmeniť na epidémiu, sú kŕdle domácej hydiny. V EÚ sa každoročne hlásia nákazy vysoko infekčnou vtáčou chrípkou, buď z veľkochovov hydiny, alebo voľne žijúceho vodného vtáctva.

Kmeň vtáčej chrípky H5N1 je vysoko nákazlivý, spôsobuje vážne ochorenie s vysokou úmrtnosťou (až do 100%) a jeho výskyt na celom svete zaznamenáva Svetová organizácia pre zdravie zvierat (Otvorí externý link v novom okneOIE).

 • Od vtáčej chrípky k pandémii ľudskej chrípky

Vtáčia chrípka zriedkavo postihuje ľudí, no nákaza človeka vysoko patogénnymi vírusmi môže byť smrteľná. Obmedzený prenos vírusu H5N1 z človeka na človeka sa vyskytol v súvislosti s výskytom vírusu u hydiny. S objavením sa každého nového ľudského prípadu sa zvyšuje pravdepodobnosť, že sa zlepší prenosnosť vírusu medzi ľuďmi a tak sa vyvinie do vírusovej pandémie. Zabránenie výskytov vtáčej chrípky a ich čo najrýchlejšie odstránenie je preto veľmi dôležité.

Keďže chrípkové vírusy ľahko mutujú a vymieňajú si genetický materiál pri spoločnej infekcii zvieraťa, v súčasnosti existujú obavy, že obyčajný vírus ľudskej chrípky a vírus vtáčej chrípky H5N1 by si mohli vymeniť gény a vytvoriť nový typ smrteľného ľudského vírusu vtáčej chrípky.

Ku koncu júna 2007 hlásila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v 12 štátoch sveta 315 prípadov nákazy vtáčou chrípkou u človeka, z toho smrteľných bolo 191 infekcií.

 • Pandémia chrípky

V priemere sa pandémie chrípky vyskytujú tri až štyri krát v každom storočí, no výskyt pandémií je nepredvídateľný. V 20. storočí spôsobila tzv. španielska chrípka v rokoch 1918-1919 smrť 50 miliónov ľudí na celom svete, nasledovali pandémie v rokoch 1957-58 a 1968-69. Experti sa zhodujú v názore, že ďalšia pandémia chrípky je nevyhnutná a pravdepodobne nie príliš vzdialená.

Otázky

Preventívne opatrenia

Komisia členským štátom odporučila vytvorenie zásob antivirotických liekov, posilnenie bio-bezpečnosti (hygieny) na hydinových farmách a zabránenie kontaktu medzi hydinou na farmách a voľne žijúcim vtáctvom.

Komisia tiež schválila odporúčanie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) zaočkovať jednu štvrtinu populácie a tri štvrtiny vysoko rizikovej skupiny (starí ľudia, deti, ľudia trpiaci chronickými ochoreniami) proti sezónnej chrípke.

Začiatkom roka 2006 dostane WHO darom dodávku antivirotík od farmaceutického priemyslu. Zásoby antivirotík pre 3 milióny pacientov sa budú preventívne používať v oblastiach výskytu pandémie na zníženie rizika objavenia plne prenosného vírusu, alebo na spomalenie jeho šírenia vo svete. To umožní vládam viac času na zvýšenie zásob vakcín.

V súčasnosti má vírus H5N1 potenciál stať sa celosvetovou pandémiou, no zatiaľ ňou nie je, pretože vírus sa doteraz nezmenil natoľko, aby sa šíril medzi ľuďmi. Zdravotnícke organizácie nevedia, ako proti vírusu bojovať, kým skutočne nezmutuje, takže bude možné skúmať jeho zloženie a vyvinúť účinnú vakcínu a lieky.

Vývoj vakcíny

V súčasnosti nie je k dispozícii vakcína, ktorá by chránila ľudí pred aktuálnou podobou vírusu H5N1, no v mnohých krajinách prebieha úsilie o jej vývoj. Keďže vakcína musí presne zodpovedať pandemickému vírusu, masová produkcia nezačne, kým sa neobjaví nový vírus a očakáva sa, že vakcína bude dostupná širokej verejnosti až niekoľko mesiacov po vypuknutí pandémie.

Komisia je v kontakte s výrobcami vakcín a usiluje sa o zvýšenie ich kapacít a urýchlenie procesu výroby vakcín. Cieľom je podstatne znížiť normálny výrobný cyklus počas približne 6 mesiacov.

Tamiflu, známy aj ako oseltamivir, je v súčasnosti považovaný za najúčinnejšie antivirotikum proti vtáčej chrípke. WHO odporúča vytváranie zásob tohto lieku, vyrábaného spoločnosťou Roche, v prípravách na pandémiu chrípky. Tamiflu infekciu chrípkou nelieči, no môže zabrániť rozvoju choroby. Jeho účinnosť v prípade vírusu H5n1 je však neznáma, hoci laboratórne testy naznačujú, že ak by bol podávaný vo vysokých dávkach, mohol by byť do istej miery účinný. V nedávnej štúdii Pasteurovho inštitútu v Hanoi sa však uvádza, že vírus H5N1 sa stal rezistentným voči Tamiflu.

V januári 2007 informovala farmaceutická spoločnosť GlaxoSmithKline o novej generácii vakcíny proti H5N1 vírusu, ktorý akceptovala Komisia pre humánne liekové produkty (Committee for Medicinal Products for Human Use / CHMP) EMEAy. Nová vakcína umožňuje už pri minimálnej dávke antigénu (3.8µg) vyvolať silnú séroprotektívnu rekaciu, ktorá sa nazýva ‘antigen-sparing’ efekt a radí sa medzi tzv. pred-pandemické vakcíny.

Vývoj v EÚ

Po potvrdení výskytu vírusu H5N1 v Turecku, Rumunsku a Chorvátsku, ako aj ďalších podozrivých prípadov v rôznych častiach Európy od októbra 2005 EÚ zvýšila ostražitosť a preventívne opatrenia proti vtáčej chrípke. Víru H5N1 sa vyskytol aj u importovaného papagája v karanténe vo Veľkej Británii, na čo EÚ zareagovala okamžitým zákazom dovozu určitých druhov živých vtákov z nečlenských krajín EÚ. Tento zákaz bol predĺžený do 31. januára 2006.

 • Prípravy národných (členských) štátov

V mnohých členských krajinách sú vytvárané medziministerské výbory s cieľom koordinovať národné prípravy v prípade vypuknutia pandémie. Jednotlivé členské štáty si tiež objednali veľké množstvá antivirotík. Prípravy v jednotlivých krajinách sú špecifikované v nasledujúcich národných stanoviskách.

Na Slovensku vtáčia chrípka ako veterinárne ochorenie spadá pod veterinárnu správu, ktorá podlieha rezortu pôdohospodárstva. To pravidelne informuje a komunikuje s verjnosťou problematiku H5N1 i opatrení, ktoré je potrebné realizovať. V roku 2006 zriadilo aj bezplatnú telefonickú "protinákazovú linku", kde je možné nahlásiť príprady uhynutého vtáctva. 

Národné protichrípkové plány:

Ďalšie:

Pozície

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) sa obáva, že európske krajiny by sa mohli zamerať na domácu pripravenosť a zabudnúť na skutočnosť, že východiskom nákazy je juhovýchodná Ázia. Organizácia varuje, že to by mohlo odviesť financovanie a pozornosť od juhovýchodnej Ázie. WHO uviedla, že ak nastane pandémia, chrípka by mohla zabiť až 150 miliónov ľudí, no za najpravdepodobnejší scenár považuje, že chrípka si vyžiada daň v podobe 2-7,4 milióna ľudských životov.

Európsky komisár pre zdravie Markos Kyprianou v októbri 2005 uviedol, že „viac ako polovica“ krajín EÚ ešte nie je pripravená v zmysle poskytnutia antivirotík 25% svojich populácií. 

„Včera panika, dneska zabudnutá téma“, komentoval Günter Leiner, predseda Európskeho fóra zdravia Gastein (EHFG) závery minuloročnej štúdie o pripravenosti európskych štátov na možnosť vypuknutia pandémie vtáčej chrípky. „Celkovo je výsledok veľmi hlasno prezentovaného spoločného úsilia vytvoriť moderný, efektívny a pružnú štruktúru pre boj s pandémiami v Európe veľmi neuspokojujúci. Rok po prvom vypuknutí vtáčej chrípky sa neudialo toho veľa v oblasti zlepšenia predchádzania pandémie v EÚ“, zmieňuje sa EHFG.  

Jean Stéphenne, prezident  GlaxoSmithBiologicals (GSK oddelenie pre vakcíny) uviedol pri registrácii novej pred-pandemickej vakcíny: "Verím že rýchlosť, s akou boli pripravené dáta týkajúce sa bezpečnosti a imunogenicity nutné k registrácii,  sú prejavom našej snahy v čo najkratšom možnom čase  poskytnúť spoľahlivé možnosti ochrany v boji proti hroziacej pandémii chrípky.“ Ďalej dodal, že táto vakcína má potenciálne možnosť ponúknuť skríženú ochranu, a teda môže byť použitá ako súčasť proaktívnej pred-pandemickej vakcinačnej kampane, poskytujúc vládam a zdravotným úradom možnosť zahájiť vakcináciu pred alebo na začiatku pandémie a potenciálne ponúknuť stupeň včasnej ochrany voči pandemickému vírusu chrípky. 

Belgické úrady vyjadrili znepokojenie nad tým, že krajiny EÚ navzájom súperia o objednávky antivirotík a problémom je, že objednávky veľkých krajín majú prednosť pred objednávkami menších. Navrhujú, že Komisia by mala koordinovať výrobu a distribúciu antivirotík v Európe, takže budú dostupné tam, kde budú nevyhnutne potrebné. Komisár Kyprianou na to reagoval vyhlásením, že „Komisia nemá takú právomoc, no je ochotná pomôcť a koordinovať členské štáty v tomto ohľade.“

Fínsko sa pripravuje na očkovanie celej svojej populácie. Fínsky parlament schválil návrh na vyčlenenie 20,98 miliónov eur na nákup 5,2 milióna vakcín. Národný plán zadržania chrípky je v procese prípravy a mal by byť hotový v marci 2006.

Francúzsko oznámilo, že vytvára zásoby všetkých potrebných nástrojov pre boj proti možnej pandémii, ako napríklad masiek, antivirotík a vakcín. Akčný plán vlády je koordinovaný medziministerským delegátom, profesorom Didierom Houssinom, ktorý v prípade zvýšenia rizika zasiahne. Do konca roka 2005 budú zásoby liekov dosahovať počet pre14 miliónov pacientov (v súčasnosti 9 miliónov) a v prípade pandémie budú k dispozícii bezplatne. Francúzsko si objednalo štyridsať miliónov vakcín a 15 miliónov dávok Tamiflu z laboratórií Roche.

Španielsko vytvorilo stálu medziministerskú komisiu pre monitoring a analýzu vtáčej chrípky. Komisia rozhodla o objednaní 6-10 miliónov vakcín. Španielsko si tiež objednalo 2 milión dávok Tamiflu od laboratórií Roche.

Švédsko zvýšilo kontroly cestujúcich z Turecka a Rumunska na ôsmich zo svojich letísk.

Keďže vírus prenáša sťahovavé vtáctvo, Taliansko zvažuje zákaz lovu.

Poradca vlády Veľkej Británie pre zdravotníctvo Sir Liam Donaldson vyhlásil, že dospelí vo veku 20-40 rokov sú najpravdepodobnejšími obeťami vtáčej chrípky, a že podobná chrípka zasiahla túto vekovú skupinu pred takmer 100 rokmi. Varoval tiež, že vírus môže zaútočiť viackrát, objaviť sa v populácii vo „vlnách“. Veľká Británia si objednala 15 miliónov dávok Tamiflu.

Prezident USA George W. Bush oznámil národný plán prípravy na možnú pandémiu chrípky v hodnote 6 miliárd eur. Najväčšia časť peňazí, 2,3 miliardy eur bude použitá na vývoj vakcíny a nových technológií na urýchlenie výroby vakcín. Na nákup 20 miliónov dávok vakcíny je potrebná 1 miliarda eur. Prezident Bush tiež požiadal Kongres o splnomocnenie svojej osoby použiť armádu na vynútenie karantény v prípade epidémie vtáčej chrípky.

Švajčiarska farmaceutická spoločnosť Roche uviedla, že v prípade pandémie umožní konkurenčným spoločnostiam a vládam vyrábať Tamiflu pod svojou licenciou. Roche má výhradný patent na výrobu Tamiflu do roku 2016.

Aktuálny vývoj a ďalšie kroky

 • November 2005:  V Ženeve sa konala spoločná konferencia WHO,OIE a Svetovej banky o vtáčej chrípke a pandémii ľudskej chrípky s cieľom identifikovať kľúčové prvky globálneho akčného plánu na kontrolu vtáčej chrípky u zvierat a zároveň zníženie hrozby pandémie ľudskej chrípky.
 • November 2005: celoeurópske cvičenie simulovanej pandémie 
 • Jeseň 2005: pomerne vysoký počet hlásených nákaz H5N1 v EÚ-27, Komisia navrhuje a Únia sprísňuje prevetívne opatrenia
 • Decmeber 2005: Rada prijala návrh Otvorí externý link v novom okneSmernice Rady aktualizujúcej kontrolu EÚ pri opatreniach proti vtáčej chrípke. Smernica musí byť transponovaná do národných legislatív do 1. júla 2007
 • Jún 2006: Otvorí externý link v novom okneministri zdravotníctva sa nevedia zhodnúť na budovaní spoločných antivirotických zásob - Európskeho strategického zásobníka antivirotík
 • Február 2007: ECDC Otvorí externý link v novom oknespráva o pripravenosti na pandémiu v EÚ
 • Marec 2007: Vo Verone sa konala medzinárodná vedecká Otvorí externý link v novom oknekonferencia organizovaná OIE, FAO, IZSV a EÚ venovaná vakcinácii, ako nástroju kontroly nad vtáčou chrípkou
 • 25. - 27. septembra 2007: Koná sa 4. workshop EÚ/ECDC/WHO o pripravenosti na pandémie     

 

 

Reklama

Komentár

Maroš Šefčovič (20.11.2015)

Energetická únia je projekt o všetkých a pre všetkých

Energetická únia je projekt o všetkých a pre všetkých

Energetická únia je vyjadrením strategického cieľa posilniť európsku energetickú politiku na kvalitatívne vyššiu úroveň. Preto hovoríme o "únii" a nielen o jednej z európskych politík.

Sieť EurActiv

prev

© 2003-2015 I-Europa, s.r.o. Obsah tejto stránky je autorským dielom. Akékoľvek porušenie autorských práv zakladá občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby. Viac informácií je možné nájsť v sekcii Ochrana autorského práva. ISSN 1337-0235