Erasmus Week

07.05.2012 - 11.05.2012
ESN Slovensko, SAAIC Slovensko
Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Bratislava, Košice
Oficiálna stránka podujatia

Erasmus mobility a stáže využívajú študenti vysokých škôl už 25 rokov.  Pri príležitosti výročia tohto výmenného programu sa medzinárodná študentská organizácia Erasmus Student Network Slovakia v spolupráci so Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu rozhodli zorganizovať Erasmus Week.

Opens external link in new windowPodrobný program podujatí Erasmus Week v jednotlivých mestách

 

Erasmus Week zahŕňa 4 projekty:

Erasmus Tour de Slovensko - Cesta po slovensku, ktorá v každom zo zapojených miest prinesie nápaditý program od študentov zameraný na prezentáciu najúspešnejšieho študentského výmenného programu ERASMUS,  ktorý nás - Slovákov - už od roku 1997 približuje k zvyšku EÚ. Aj samotní výmenní študenti budú mať možnosť prezentovať prostredie, z ktorého pochádzajú. Jednotlivé bloky sa budú realizovať na univerzitách, na námestiach a v obchodných centrách.

Galéria Spomienok - Fotografická súťaž, ktorá vyústi v 25 najlepších fotografií študentov, charakterizujúcich dušu programu ERASMUS. Najlepšie fotografie budú počas Erasmus Tour de Slovensko Slovensko vstúpilo do EÚ v máji 2004. viac na www.EuropskaUnia.sk »vystavené popri jednotlivých blokoch. Autor výhernej fotografie získa zatiaľ nešpecifikovanú cenu.

SocialErasmus - projekt bude sprevádzaný fenoménom tzv. community work, kde študenti a organizátori spoja sily aby vykonali niečo pre spoločnosť. Väčšinou ide o prácu s deťmi, seniormi, alebo inú spoločensky prospešnú prácu.

Quo Vadis Erasmus - postupnosť panelových diskusii po Slovensku za účelom informovať a motivovať študentov a akademikov, aby sa oboznámili s programom ERASMUS, s jeho novým návrhom ERASMUS FOR ALL a nakoniec, aby vycestovali do zahraničia na výmenný pobyt. Momentálne prebehli už 2 panelové diskusie za účasti expertov z oblasti školstva a vzdelávania.

Kontakt:

Web: erasmusweek.esn.sk
Oficiálny web: www.esn.sk
Facebook: www.facebook.com/ESNSlovakia
Email: erasmusweek@esn.sk

 

Zdroj: ESN Slovakia

Reklama

PARTNERI

aspektlogo pppsponsor Junior Achievement Slovensko Mladí vedci Slovenska
SOVVA Excelentná univerzita Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského e-Twinning Slovensko
eu4you, studium učená právnická spoločnosť euraxess logo

 

Sieť EurActiv

prev

© 2003-2015 I-Europa, s.r.o. Obsah tejto stránky je autorským dielom. Akékoľvek porušenie autorských práv zakladá občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby. Viac informácií je možné nájsť v sekcii Ochrana autorského práva. ISSN 1337-0235