Hlavná stránkaVzdelávanie 7. rámcový program je pre slovenských vedcov zatiaľ vysokou latkou

7. rámcový program je pre slovenských vedcov zatiaľ vysokou latkou

Zdroj: TASR

(27.04.2012)

V letných mesiacoch vyhlási Európska komisia posledné výzvy 7. rámcového programu, ktorých hodnota dosiahne niekoľko stoviek mil. eur. Slovenskí vedci sa do programu zapájajú málo.

Základným kritériom pre projekty je kvalita vedeckého zámeru, povedal na Informačnom dni k 7. rámcovému programu Stanislav Sipko, predseda Slovenskej organizácie pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA). Keďže v rámci programu neexistuje žiadna národná alokácia, vedci musia obstáť v celoeurópskej konkurencii.

Financovanie 7. Rámcového programu sa zameriava viac na proces ako infraštruktúru, na rozdiel od štrukturálnych fondov, hovorí Sipko. Podmienkou účasti je vytvoriť konzorcium, v ktorom budú zahrnuté aspoň tri rôzne štáty. V porovnaní so štrukturálnymi fondmi majú však výhodu vo výrazne nižšej miere byrokracie.

Pozadie

Rámcový program pre výskum a vývoj je už siedmym rámcovým programom od vzniku Európskeho spoločenstva (7. RP) a má tri hlavné ciele: podporovať nadnárodnú spoluprácu každého rozsahu v rámci Európskej únie, zlepšenie dynamiky, tvorivosti a excelentnosti európskeho výskumu na hraniciach poznania, a ľudského potenciálu v oblasti výskumu a techniky v Európe.

Program zahŕňa aj ďalšie špecifické programy, ako Spolupráca, Myšlienka, Ľudia a Kapacity. K oprávneným žiadateľom patrí široké spektrum organizácií a jednotlivcov, univerzity, výskumné centrá, medzinárodné korporácie, MSP (malé a stredné podniky), verejné inštitúcie a jednotlivci.

Na sedemročné obdobie realizácie od roku 2007 do 2013 je pre tento program vyčlenený rozpočet 53,2 miliárd eur, ktorý predstavuje doteraz najvyšší rozpočet v rámci týchto programov.

Sipko vysvetľuje, že nie je ľahké získať tieto projekty. Na druhej strane ich získanie znamená domácu, ako aj zahraničnú prestíž.

Slovensko Slovensko vstúpilo do EÚ v máji 2004. viac na www.EuropskaUnia.sk »je v úspešnosti získavania týchto projektov z pomedzi členských štátov EÚ tretie od konca. Horšie je na to už len Rumunsko Rumunsko musí po vstupe do EÚ 1. januára 2007 splniť podmienky v oblasti reformy súdnictva, boja proti korupcii a organizovanému zločinu, v opačnom prípade mu hrozia sankcie, vrátanie zadržania finančnej pomoci EÚ.viac na www.EuropskaUnia.sk »a Poľsko. Problém je aj to, že úspešnosť Slovenska v posledných rokoch skôr klesá.

Viac ako polovicu projektov zo Slovenska získala Bratislava. Za nimi nasledujú Košice. Prešovský kraj sa môže pochváliť len piatimi účasťami, pritom ani jedna nepochádza z akademického sektora.

Najúspešnejšie univerzity sú už tradične trojica Komenského univerzita, Slovenská technická univerzita v Bratislave a Technická univerzita v Košiciach. Vyššiu účasť z výskumných inštitúcií zaznamenáva len Slovenská akadémia vied.

SOVVA spustila k 7. rámcovému programu informačnú internetovú stránku Opens external link in new windowwww.7rp.sk. Návštevníci môžu na nej nájsť informácie k štruktúre programu, formách poskytovanej podpory, možnosti zapojenia sa do riešenia projektov, kontakty na národné kontaktné body a národných delegátov, ktorí poskytnú detailnejšie informácie k jednotlivým špecifickým programom a výzvam.

Európska komisia Európska komisia je politicky nezávislá, kolegiálna inštitúcia, ktorej poslaním je brániť záujmy Európskej únie. viac na www.EuropskaUnia.sk »počíta v budúcnosti s integráciou doterajších programov na podporu výskumu do jedného nástroja pod názvom Horizont 2020 (Horizon 2020). Financovaný má byť z časti rozpočtu „Inteligentný a udržateľný a inkluzívny rast“ a sleduje priority stratégie Európa 2020. 

Horizont spojí Siedmy rámcový program (FP7), inovačné aspekty Rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP) a príspevok k Európskemu inštitútu inovácií a technológií (EIT).

Počíta s rozpočtom 80 miliárd eur. Európska komisia predpokladá, že do roku 2030 by sa táto investícia mala premietnuť do rastu HDP celej Európskej únie o 0,92 %.

EurActiv.sk je členom konzorcia Opens external link in new windowEnterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby v takmer 40 krajinách.

Reklama

PARTNERI

SOVVA SLORD Science.sk

 

Komentár

Miron Lakomy (26.11.2015)

Aké sú možnosti boja proti kybernetickému džihádizmu?

Aké sú možnosti boja proti kybernetickému džihádizmu?

Základom je, aby sa štáty NATO a EÚ vyhli zdanlivo jednoduchému riešeniu v podobe zvýšenej kontroly internetovej komunikácie alebo cenzúry internetu.

Sieť EurActiv

prev

© 2003-2015 I-Europa, s.r.o. Obsah tejto stránky je autorským dielom. Akékoľvek porušenie autorských práv zakladá občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby. Viac informácií je možné nájsť v sekcii Ochrana autorského práva. ISSN 1337-0235