Hlavná stránkaSeparovanie a samospráva

Separovanie a samospráva

(25.10.2013)

Slovensko údajne exceluje v zbere bateriek

Autor: digitalart, Zdroj: FreeDigitalPhotos.net

Slovensko dosahuje výnimočne vysokú mieru zberu použitých prenosných b...

(24.10.2013)

Rozšírená zodpovednosť výrobcov pomáha pri implementácii smerníc

Princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ktorý sa úspešne uplatňu...

(22.10.2013)

Zákon o odpadoch pôjde cestou pozitívnej motivácie k separovaniu

Nový zákon o odpadoch, ktorý by mohol začať platiť od roku 2015, na...

(21.10.2013)

Na kvalitu životného prostredia pôjde viac peňazí

Financovanie odpadových aktivít z eurofondov bolo jednou z tém na k...

(14.11.2012)

Na zmeny sa musia pripraviť aj podnikatelia v oblasti odpadov

(13.11.2012)

Separovaný zber treba prispôsobiť špecifikám a ďalej rozvíjať

(12.11.2012)

Novela zákona o odpadoch prináša samosprávam nové povinnosti

(14.10.2011)

player_iconBudúci úspech separovaného zberu závisí od spolupráce a nastavenia financovania

Viac

Reklama

Súbory liniek

15.11.2013

Recyklacia Zem, Wikimedia, By Jakub Jankiewicz

Odpad ako hodnotný zdroj do budúcna

Odpad, ktorý sa kedysi považoval za konečnú stanicu mnohých výrobkov, sa v rámci snahy o udržateľné hospodárstvo stáva hodnotnou surovinou. Vďaka recyklácii odpad napomáha ochrane životného prostredia, efektívnemu využitiu zdrojov, prispieva k zvyšovaniu HDP a zamestnanosti a znižuje emisie.

Viac

Analýzy

Výsledky triedeného zberu v mestách a obciach v roku 2012

Potreba nového moderného zákona o odpadoch je zrejmá takmer všetkým...

Autor: Roman Vandák

Analýza stavu separovaného zberu v mestách a obciach SR za rok 2011

Oprávnená organizácia ENVI-PAK zhromažďuje údaje o stave odpadového...

Autor: Roman Vandák

Analýza súčasného stavu separovaného zberu odpadu v SR

Slovenské obce a mestá zapojené do priamej podpory separovaného zbe...

Autor: Roman Vandák
Viac

Infografika

Cesta odpadu od jeho vzniku, až po uskladnenie alebo druhotné využitie.  12.09.2012 Odpadové hospodárstvo - nakladanie s odpadmi Cesta odpadu od jeho vzniku, až po uskladnenie alebo druhotné využitie. 
Viac

SPONZOR SEKCIE

Reklama

PARTNERI

© 2003-2014 I-Europa, s.r.o. Obsah tejto stránky je autorským dielom. Akékoľvek porušenie autorských práv zakladá občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby. Viac informácií je možné nájsť v sekcii Ochrana autorského práva. ISSN 1337-0235