Hlavná stránkaTriedený zber a samospráva

Triedený zber a samospráva

(15.10.2015)

Slováci triedia odpad najmä slovne

Autor: Patrick - Patrick, Zdroj: Wikimedia Commons

Väčšina Slovákov vie, že by mali triediť, polovica tvrdí, že recykluje...

(14.10.2015)

Obciam sa triediť odpad oplatí

Náklady na triedený zber preplatia obci výrobcovia. Ušetria ale aj...

(13.10.2015)

Výrobcovia triedený zber zaplatia z vlastného

Koľko ich to bude stáť však dnes ešte nikto nevie.

(12.10.2015)

Triedime málo, hrozí nám infringement

Nový zákon o odpadoch zavedie „štandardy triedeného zberu“. Ani tie...

(15.10.2014)

Čo prinesie nový zákon o odpadoch mestám a obciam?

(14.10.2014)

Za odpad budú finančne zodpovední aj výrobcovia obalov a pneumatík

(13.10.2014)

Nový zákon o odpadoch šetrí financie aj životné prostredie

(25.10.2013)

Slovensko údajne exceluje v zbere bateriek

Viac

Súbory liniek

15.11.2013

Recyklacia Zem, Wikimedia, By Jakub Jankiewicz

Odpad ako hodnotný zdroj do budúcna

Odpad, ktorý sa kedysi považoval za konečnú stanicu mnohých výrobkov, sa v rámci snahy o udržateľné hospodárstvo stáva hodnotnou surovinou. Vďaka recyklácii odpad napomáha ochrane životného prostredia, efektívnemu využitiu zdrojov, prispieva k zvyšovaniu HDP a zamestnanosti a znižuje emisie.

Viac

Analýzy

Výsledky triedeného zberu v mestách a obciach v roku 2012

Potreba nového moderného zákona o odpadoch je zrejmá takmer všetkým...

Autor: Roman Vandák

Analýza stavu separovaného zberu v mestách a obciach SR za rok 2011

Oprávnená organizácia ENVI-PAK zhromažďuje údaje o stave odpadového...

Autor: Roman Vandák

Analýza súčasného stavu separovaného zberu odpadu v SR

Slovenské obce a mestá zapojené do priamej podpory separovaného zbe...

Autor: Roman Vandák
Viac

15.11.2012 Triedený zber a samospráva

Hlavnou prekážkou separovaného zberu je finančná poddimenzovanosť

Pre účinné nastavenie systému separovaného zberu odpadu je dôležité nasmerovať finančné prostriedky najmä na cielenú osvetu obyvateľov, uviedol riaditeľ komoditného oddelenia spoločnosti ENVI-PAK. Bez uskutočnenia zmien Slovensko nesplní prijaté európske ciele a záväzky.

Viac

SPONZOR SEKCIE

Reklama

 

Komentár

Miron Lakomy (26.11.2015)

Aké sú možnosti boja proti kybernetickému džihádizmu?

Aké sú možnosti boja proti kybernetickému džihádizmu?

Základom je, aby sa štáty NATO a EÚ vyhli zdanlivo jednoduchému riešeniu v podobe zvýšenej kontroly internetovej komunikácie alebo cenzúry internetu.

Sieť EurActiv

prev

© 2003-2015 I-Europa, s.r.o. Obsah tejto stránky je autorským dielom. Akékoľvek porušenie autorských práv zakladá občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby. Viac informácií je možné nájsť v sekcii Ochrana autorského práva. ISSN 1337-0235