Hlavná stránkaSeparovanie a samospráva

Separovanie a samospráva

(25.10.2013)

Slovensko údajne exceluje v zbere bateriek

Autor: digitalart, Zdroj: FreeDigitalPhotos.net

Slovensko dosahuje výnimočne vysokú mieru zberu použitých prenosných b...

(24.10.2013)

Rozšírená zodpovednosť výrobcov pomáha pri implementácii smerníc

Princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ktorý sa úspešne uplatňu...

(22.10.2013)

Zákon o odpadoch pôjde cestou pozitívnej motivácie k separovaniu

Nový zákon o odpadoch, ktorý by mohol začať platiť od roku 2015, na...

(21.10.2013)

Na kvalitu životného prostredia pôjde viac peňazí

Financovanie odpadových aktivít z eurofondov bolo jednou z tém na k...

(14.11.2012)

Na zmeny sa musia pripraviť aj podnikatelia v oblasti odpadov

(13.11.2012)

Separovaný zber treba prispôsobiť špecifikám a ďalej rozvíjať

(12.11.2012)

Novela zákona o odpadoch prináša samosprávam nové povinnosti

(14.10.2011)

player_iconBudúci úspech separovaného zberu závisí od spolupráce a nastavenia financovania

Viac

Reklama

Súbory liniek

15.11.2013

Recyklacia Zem, Wikimedia, By Jakub Jankiewicz

Odpad ako hodnotný zdroj do budúcna

Odpad, ktorý sa kedysi považoval za konečnú stanicu mnohých výrobkov, sa v rámci snahy o udržateľné hospodárstvo stáva hodnotnou surovinou. Vďaka recyklácii odpad napomáha ochrane životného prostredia, efektívnemu využitiu zdrojov, prispieva k zvyšovaniu HDP a zamestnanosti a znižuje emisie.

Viac

Analýzy

Výsledky triedeného zberu v mestách a obciach v roku 2012

Potreba nového moderného zákona o odpadoch je zrejmá takmer všetkým...

Autor: Roman Vandák

Analýza stavu separovaného zberu v mestách a obciach SR za rok 2011

Oprávnená organizácia ENVI-PAK zhromažďuje údaje o stave odpadového...

Autor: Roman Vandák

Analýza súčasného stavu separovaného zberu odpadu v SR

Slovenské obce a mestá zapojené do priamej podpory separovaného zbe...

Autor: Roman Vandák
Viac

15.11.2012 Separovanie a samospráva

Hlavnou prekážkou separovaného zberu je finančná poddimenzovanosť

Pre účinné nastavenie systému separovaného zberu odpadu je dôležité nasmerovať finančné prostriedky najmä na cielenú osvetu obyvateľov, uviedol riaditeľ komoditného oddelenia spoločnosti ENVI-PAK. Bez uskutočnenia zmien Slovensko nesplní prijaté európske ciele a záväzky.

Viac

Infografika

Cesta odpadu od jeho vzniku, až po uskladnenie alebo druhotné využitie.  12.09.2012 Odpadové hospodárstvo - nakladanie s odpadmi Cesta odpadu od jeho vzniku, až po uskladnenie alebo druhotné využitie. 
Viac

SPONZOR SEKCIE

Reklama

PARTNERI

Komentár

Peter Javorčík (28.04.2014)

Ako je to s informovanosťou o EÚ na Slovensku?

Ako je to s informovanosťou o EÚ na Slovensku?

O chystanom systéme sledovania prípravy legislatívy EÚ v domácich podmienkach píše štátny tajomník MZVaEZ.

© 2003-2014 I-Europa, s.r.o. Obsah tejto stránky je autorským dielom. Akékoľvek porušenie autorských práv zakladá občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby. Viac informácií je možné nájsť v sekcii Ochrana autorského práva. ISSN 1337-0235