Hlavná stránkaTriedený zber a samospráva

Triedený zber a samospráva

(14.10.2014)

Za odpad budú finančne zodpovední aj výrobcovia obalov a pneumatík

Výrobcovia obalov či importéri áut budú, podľa nového zákona o odpa...

(13.10.2014)

Nový zákon o odpadoch šetrí financie aj životné prostredie

Nový zákon o odpadoch nám pomôže zabrániť úniku financií a splniť e...

(25.10.2013)

Slovensko údajne exceluje v zbere bateriek

Slovensko dosahuje výnimočne vysokú mieru zberu použitých prenosnýc...

(24.10.2013)

Rozšírená zodpovednosť výrobcov pomáha pri implementácii smerníc

(22.10.2013)

Zákon o odpadoch pôjde cestou pozitívnej motivácie k separovaniu

(21.10.2013)

Na kvalitu životného prostredia pôjde viac peňazí

(14.11.2012)

Na zmeny sa musia pripraviť aj podnikatelia v oblasti odpadov

Viac

Súbory liniek

15.11.2013

Recyklacia Zem, Wikimedia, By Jakub Jankiewicz

Odpad ako hodnotný zdroj do budúcna

Odpad, ktorý sa kedysi považoval za konečnú stanicu mnohých výrobkov, sa v rámci snahy o udržateľné hospodárstvo stáva hodnotnou surovinou. Vďaka recyklácii odpad napomáha ochrane životného prostredia, efektívnemu využitiu zdrojov, prispieva k zvyšovaniu HDP a zamestnanosti a znižuje emisie.

Viac

Analýzy

Výsledky triedeného zberu v mestách a obciach v roku 2012

Potreba nového moderného zákona o odpadoch je zrejmá takmer všetkým...

Autor: Roman Vandák

Analýza stavu separovaného zberu v mestách a obciach SR za rok 2011

Oprávnená organizácia ENVI-PAK zhromažďuje údaje o stave odpadového...

Autor: Roman Vandák

Analýza súčasného stavu separovaného zberu odpadu v SR

Slovenské obce a mestá zapojené do priamej podpory separovaného zbe...

Autor: Roman Vandák
Viac

15.11.2012 Triedený zber a samospráva

Hlavnou prekážkou separovaného zberu je finančná poddimenzovanosť

Pre účinné nastavenie systému separovaného zberu odpadu je dôležité nasmerovať finančné prostriedky najmä na cielenú osvetu obyvateľov, uviedol riaditeľ komoditného oddelenia spoločnosti ENVI-PAK. Bez uskutočnenia zmien Slovensko nesplní prijaté európske ciele a záväzky.

Viac

SPONZOR SEKCIE

Reklama

 

Sieť EurActiv

prev

© 2003-2015 I-Europa, s.r.o. Obsah tejto stránky je autorským dielom. Akékoľvek porušenie autorských práv zakladá občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby. Viac informácií je možné nájsť v sekcii Ochrana autorského práva. ISSN 1337-0235