Hlavná stránkaRozšírenieŠtrukturálne a kohézny fond: v pristupujúcich krajinách zlepšenia stále potrebné

Štrukturálne a kohézny fond: v pristupujúcich krajinách zlepšenia stále potrebné

(17.07.2003)

Hlavným odkazom správy Komisie prijatej 16. júla je, že desať budúcich členských krajín musí nutne vylepšiť manažment čerpania prostriedkov zo štrukturálnych a kohézneho fondu.

 

Krátka správa

Komisia identifikovala desať oblastí, v ktorých sa musia pristupujúce krajiny rýchlo zlepšiť, aby zabezpečili hladký priebeh čerpania prostriedkov z fondov EÚ:

  • verejné zaobstarávanie
  • inštitucionálne zabezpečenie a koordinácia medzi ministrami
  • finančný manažment a kontrola
  • účtovné systémy
  • prijatie dodatočných pracovníkov
  • negociácie programov
  • príprava projektov
  • partnerstvo, zapojenie relevantných spoločenských a ekonomických aktérov do vytvárania programov
  • monitorovací systém
  • zdroje národného kofinancovania

EÚ má záujem uzavrieť rokovania o rozvojových programoch s každou s desiatich krajín do konca roka 2003. Komisia by mala predstaviť svoju monitorovaciu správu o implementácii záväzkov pristupujúcich krajín v novembri 2003.

Noví členovia budú mať právo čerpať z fondov od 1. januára 2004. V rokoch 2004 - 2006 by mali dostať 22 miliárd eur.

Reklama

PARTNERI

fridrichlogo sfpalogo integracelogo
ivologo Spoločnosť pre strednú a východnú Európu Fórum pre medzinárodnú politiku FiF UK

Komentár

Stephane Arditi (15.12.2014)

Pozor! Byrokrati sú aj vo vašej kúpeľni!

Pozor! Byrokrati sú aj vo vašej kúpeľni!

V EÚ dokážeme prijať opatrenia, ktoré pomôžu nám všetkým. Ale nie ak budeme počúvať len senzácie chtivých kritikov, píše Stephane Arditi.

© 2003-2015 I-Europa, s.r.o. Obsah tejto stránky je autorským dielom. Akékoľvek porušenie autorských práv zakladá občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby. Viac informácií je možné nájsť v sekcii Ochrana autorského práva. ISSN 1337-0235