Hlavná stránkaRegionálny rozvojChudobné štáty EÚ spoločne lobujú za rozpočet pre kohéznu politiku

Chudobné štáty EÚ spoločne lobujú za rozpočet pre kohéznu politiku

(EN) (FR)
zdroj wikimedia commons

(27.04.2012)

V čase, keď začínajú ministri zahraničných vecí EÚ rokovania o novom rozpočtovom rámci na roky 2014 až 2020, žiada 12 najchudobnejších členských štátov neškrtať výdavky na kohéznu politiku.

Najchudobnejšie členské štáty Únie sa obávajú, že vyššia podmienenosť vyplácania eurofondov a znižovanie regionálnej pomoci bude mať za následok presun eurofondov od najchudobnejších štátov k najbohatším.

Bulharsko Bulharsko muselo tesne pred koncom predvstupového procesu čeliť hrozbe odloženia vstupu do EÚ o rok v prípade, že nestihne implementovať požadované reformy.viac na www.EuropskaUnia.sk » Estónsko Estónsko je najmenším z pobaltských štátov. Nezávislosť od ZSSR získalo v roku 1991, ruské jednotky odišli však až v roku 1994. V roku 1994 vstúpilo, spolu so Slovenskom, do EÚ i NATO NATO je medzivládna organizácia združených krajín s úlohou chrániť slobodu a bezpečnosť svojich členov politickými a vojenskými prostriedkami.viac na www.EuropskaUnia.sk »viac na www.EuropskaUnia.sk » Grécko Grécko vstúpilo do EÚ po zložitom vývoji - po druhej svetovej vojne nasledovala občianska vojna (1944-49), reštaurácia monarchie, vojenská diktatúra (1967-74) a až potom vytvorenie parlamentnej demokracie.viac na www.EuropskaUnia.sk » Maďarsko Maďarsko je jednou z nových členských krajín, do Európskej únie vstúpilo rovnako ako Slovensko v máji 2004.viac na www.EuropskaUnia.sk » Lotyšsko Podobne ako ostatné dve pobaltské krajiny (Estónsko, Litva), Lotyšsko dosiahlo nezávislosť od ZSSR v roku 1991, ruské jednotky odišli v roku 1994. Členom Únie i NATO sa stalo spolu so Slovenskom v roku 2004.viac na www.EuropskaUnia.sk » Litva Litva je postkomunistickou pobaltskou krajinou, ktorej sa podarilo vstúpiť do EÚ spolu s ďalšími deviatimi krajinami v zatiaľ najväčšej vlne rozširovania v histórii Únie.viac na www.EuropskaUnia.sk » Malta Malta vstúpila do EÚ v máji 2004, nepatrí však do skupiny postkomunistických krajín. Modernú politickú nezávislosť získala až v roku 1964.viac na www.EuropskaUnia.sk » Poľsko Poľsko je jednou z krajín Strednej a Východnej Európy, ktorá sa zaraďuje k post-komunistickým. Do EÚ vstúpilo spoločne s ďalšími 9 krajinami regiónu (vrátane Slovenska) v roku 2004.viac na www.EuropskaUnia.sk » Portugalsko Hoci bolo Portugalsko zakladajúcim členom NATO, do európskej integrácie sa mohlo plne zapojiť až po páde salazarovskej diktatúry v 70. rokoch 20. storočia.viac na www.EuropskaUnia.sk » Slovinsko Slovinsko bolo prvou z častí Juhoslávie, ktorá začiatkom 90. rokov vyhlásila samostatnosť. Na rozdiel od iných krajín regiónu sa mu podarilo osamostatniť pomerne pokojne.viac na www.EuropskaUnia.sk » Slovensko a Chorvátsko Chorvátsko je jednou z bývalých juhoslovanských republík, vojnou poškodená ekonomika sa však rýchlo zotavuje aj vďaka príjmom z turistického ruchu a zahraničným investíciám.viac na www.EuropskaUnia.sk » ktoré do EÚ vstúpi v lete 2013, zaslali svoje požiadavky listom.

Pozadie

Európska komisia predstavila 29. júna 2011 návrh budúceho rozpočtu, tzv. viacročný finančný rámec.

Navrhla zvýšenie budúceho rozpočtu na 1 025 mld. eur zo súčasných 976 mld. eur. To predstavuje navýšenie o 4,8 % a presahuje priemernú 2% infláciu, zaznamenanú v poslednom desaťročí.

Cieľom regionálnej politiky Únie je podporovať ekonomickú prosperitu a sociálnu kohéziu medzi 27 členskými štátmi a 271 regiónmi.

V rámci súčasného finančného rámca (2007 – 2013) predstavuje rozpočet pre regionálnu politiku sumu 347 mld. eur, čo je viac ako tretina celkového rozpočtu.

„Kohézna politika by mala svoje zdroje koncentrovať na menej rozvinuté regióny a členské štáty,“ tvrdí v liste skupina, ktorú tvoria len prijímatelia finančnej pomoci EÚ.

Leonard Orban Komisár pre viacjazyčnosť (2007 - 2009)viac na www.EuropskaUnia.sk » rumunský minister zahraničných vecí vyzval členské štáty, aby v tejto záležitosti držali spolu bez ohľadu na národné rozdiely.

Štáty napísali, že návrh rozpočtu Európskej komisie na kohéznu politiku bol znížený z 354 mld. eur súčasného programového obdobia (2007-2013) na 336 mld. eur v budúcom programovom období (2014-2020).

„Považujeme návrh Komisie za absolútne minimum,“ napísali a dodávajú že kríza ekonomické a sociálne nerovnosti medzi krajinami ešte prehĺbila.

Európska komisia Európska komisia je politicky nezávislá, kolegiálna inštitúcia, ktorej poslaním je brániť záujmy Európskej únie. viac na www.EuropskaUnia.sk »predstavila návrh rozpočtu na roky 2014 - 2020 v lete 2011. Jej návrh počíta so zjednodušením procedúr, užšou koncentráciou pomoci, väčšou podmienenosťou a častejšou evaluáciou projektov.

Najchudobnejšie členské štáty sa hnevajú na možnosť pozastavenia pomoci v prípade, ak štát vykáže makroekonomickú nerovnováhu, alebo nadmerný deficit. Johannes Hahn, eurokomisár zodpovedný za regionálnu politiku, označil toto opatrenie za poslednú možnosť ale trvá na tom, aby boli eurofondy napojené na nové európske pravidlá o rozpočtovej disciplíne.

Členské štáty prepojenosť verejných deficitov a vyplácanie eurofondov v liste spochybňujú. Tvrdia, že takéto opatrenie je nespravodlivé, pretože ovplyvní najviac prijímateľov kohéznej politiky.

Čistí prispievatelia tlačili na to, aby sa biliónový návrh Komisie znížil o 100 mld. eur aj na zasadaní Rady EÚ pre všeobecné záležitosti začiatkom týždňa. Obsahom rokovaní bol viacročný finančný rámec na obdobie 2014 – 2020 z pohľadu kohéznej a poľnohospodárskej politiky.

Slovensko Slovensko vstúpilo do EÚ v máji 2004. viac na www.EuropskaUnia.sk »by v takom prípade podľa premiéra Roberta Fica presadzovalo vyšší rozpočet „Ak však majú tieto škrty v rozpočtovej perspektíve nastať, tak musia ísť primerane na úkor všetkých politík, vrátane poľnohospodárskej, nemôžu ísť len na úkor kohézie, pretože by to len poškodzovalo Slovensko,“ vysvetlil.

Podľa podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča môže mať zníženie výdavkov negatívny vplyv nielen na kohézne krajiny, ale aj na celkovú situáciu EÚ. „My vidíme viacročnú finančnú perspektívu ako zdravý nástroj na investície s vysokou pridanou hodnotou,“ zdôraznil.

Reklama

PARTNERI

Aliancia Fair Play AFP cri ti transparency Inštitút zamestnanosti

 

Komentár

Maroš Šefčovič (20.11.2015)

Energetická únia je projekt o všetkých a pre všetkých

Energetická únia je projekt o všetkých a pre všetkých

Energetická únia je vyjadrením strategického cieľa posilniť európsku energetickú politiku na kvalitatívne vyššiu úroveň. Preto hovoríme o "únii" a nielen o jednej z európskych politík.

Sieť EurActiv

prev

© 2003-2015 I-Europa, s.r.o. Obsah tejto stránky je autorským dielom. Akékoľvek porušenie autorských práv zakladá občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby. Viac informácií je možné nájsť v sekcii Ochrana autorského práva. ISSN 1337-0235