Hlavná stránkaRegionálny rozvojAko zlepšiť využívanie eurofondov na Slovensku

Ako zlepšiť využívanie eurofondov na Slovensku

Autor: Richard Brooš

(04.04.2012)

Autor sa zamýšľa nad systémovými problémami v prístupe Slovenska k európskym fondom.

Autor vo svojom poslednom blogovom poste na Opens external link in new windowblog.sme.sk zo série venovanej reflexii práce s európskymi prostriedkami na Slovensku pomenúva hlavné výzvy, ktoré ich efektívne čerpanie pre krajinu prináša.

Negatíva spojené s využívaním ŠF a KF na Slovensku podľa autora v mnohom odrážajú všeobecnejšie problémy slovenskej spoločnosti v jej aktuálnom štádiu transformácie/vývoja.  Aj v tejto oblasti prevláda medzi zainteresovanými politikmi a úradníkmi, samosprávami, médiami, mimovládnymi neziskovými organizáciami (MNO) a verejnosťou nedôvera a podozrievavosť.

„Protichodné záujmy rôznych politických a ekonomických skupín a boj o moc zasahujú do rozhodnutí, ktoré vyžadujú odborné posúdenie a istú mieru spoločenskej zhody. Zodpovedné štátne orgány v tejto situácii volia zdanlivo jednoduchšiu cestu a rozhodnutia presadzujú zväčša na politickej úrovni bez snahy o širšiu verejnú či odbornú diskusiu a konsenzus. To vedie k strate kontinuity a nestabilite pravidiel, zvyšuje pravdepodobnosť pochybení a prijatia nesprávnych rozhodnutí“, píše.

(...)

Pretrvávanie nevyhovujúceho stavu umožňuje podľa autora najmä skutočnosť, že slovenská politická elita má prevažne nízke povedomie o politike súdržnosti EÚ a prevláda u nej snaha využívať ŠF a KF na konsolidáciu verejných financií SR a získavanie politického a voličského kapitálu.

„Priority a procesy sa nestanovujú v prvom rade na základe analýzy rastového potenciálu, ale na základe logiky "použijeme eurofondy na účel XY, lebo inak by sme na to museli vyčleniť veľa prostriedkov zo štátneho rozpočtu". Vyústením tohto prístupu je snaha eliminovať princíp koncentrácie pomoci a prideľovať prostriedky do čo najväčšieho počtu sektorov a čo najširšiemu okruhu záujemcov. Roztrieštením 11,5 miliardy eur medzi 98 opatrení, ktoré pokrývajú takmer každú oblasť regionálneho rozvoja, si Slovensko Slovensko vstúpilo do EÚ v máji 2004. viac na www.EuropskaUnia.sk »zvolilo cestu, ktorá ex ante predpokladá nízku mieru dopadu ŠF a KF na rozvoj krajiny“.

(...)

Kompletné znenie príspevku Opens external link in new windownájdete na autorovom blogu.

Postu predchádzali 2 časti (Opens external link in new window1. a Opens external link in new window2.). Ďalšie dve budú ešte nasledovať.

Reklama

PARTNERI

Aliancia Fair Play AFP cri ti transparency Inštitút zamestnanosti

 

Komentár

Miron Lakomy (26.11.2015)

Aké sú možnosti boja proti kybernetickému džihádizmu?

Aké sú možnosti boja proti kybernetickému džihádizmu?

Základom je, aby sa štáty NATO a EÚ vyhli zdanlivo jednoduchému riešeniu v podobe zvýšenej kontroly internetovej komunikácie alebo cenzúry internetu.

Sieť EurActiv

prev

© 2003-2015 I-Europa, s.r.o. Obsah tejto stránky je autorským dielom. Akékoľvek porušenie autorských práv zakladá občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby. Viac informácií je možné nájsť v sekcii Ochrana autorského práva. ISSN 1337-0235