Hlavná stránkaPodnikanie a prácaSúdny dvor EÚ vyhlásil rozsudok v spore o mýtny tender

Súdny dvor EÚ vyhlásil rozsudok v spore o mýtny tender

FOTO TASR - Štefan Puškáš

(30.03.2012)

Súdny dvor EÚ vo štvrtok vyhlásil rozsudok, v ktorom odpovedal na otázky Najvyššieho súdu SR. Týkali sa výkladu práva Únie pri vyraďovaní lacnejších ponúk z tendra v prípade sporu spojeného s verejnou súťažou na elektronický výber mýta.

V roku 2007 Národná diaľničná spoločnost (NDS) vyhlásila verejné obstarávanie na poskytovanie služieb výberu mýta na slovenských diaľniciach a niektorých cestách za odhadovanú hodnotu viac ako 600 miliónov eur.

Do užšej súťaže sa zapojili štyria uchádzači, pričom najnižšiu ponuku predložilo zoskupenie SAG ELV a Slovakpass. NDS ich následne požiadala o vysvetlenie technických otázok a neobvykle nízkych cien v ich ponukách. Napriek tomu, že zoskupenie SAG ELV a Slovakpass odpovedalo, z verejného obstarávania bolo vylúčené.

Zoskupenie voči svojmu vylúčeniu najprv namietalo na Úrade pre verejné obstarávanie, Krajskom súde a spor sa nakoniec dostal až na Najvyšší súd SR. Ten spochybnil súlad rozhodnutí NDS so zásadami práva Únie o zákaze diskriminácie a transparentnosti vo verejnom obstarávaní.

„Najvyšší súd sa domnieva, že NDS vylúčila z verejnej súťaže tieto dve zoskupenia bez toho, aby ich vopred požiadala o vysvetlenie týkajúce sa údajného porušenia technických špecifikácií v súťažných podkladoch a bez toho, aby dostatočne jasne vyzvala uchádzačov, nech sa vyjadria k pochybnostiam týkajúcim sa neobvykle nízkej ceny uvedenej v ponukách,“ uvádza v tlačovom komuniké Súdny dvor EÚ.

Slovenský súd teda požiadal Súdny dvor o odpoveď, či NDS postupovala v súlade s pravidlami smernice o verejnom obstarávaní, keď síce od žiadateľov chcela vysvetlenia, ale vyradila ich za to, na čo sa ich nepýtala.

Súdny dvor v rozsudku tvrdí, že „smernica vyžaduje od verejného obstarávateľa, aby preveril základné charakteristické parametre ponúk, ktoré uvádzajú neobvykle nízke ceny, a ukladá mu na tento účel povinnosť požiadať uchádzačov, aby poskytli potrebné odôvodnenie na preukázanie toho, že tieto ponuky sú seriózne“.

Spresňuje však, že verejný obstarávateľ musí jasne formulovať svoju žiadosť o vysvetlenie, aby uchádzači dokázali primerane reagovať a zdôvodniť serióznosť svojej ponuky. „Prináleží však iba vnútroštátnemu súdu, aby preveril, či v danom prípade bola táto podmienka splnená,“ konštatuje Súdny dvor EÚ.

Na druhej strane nebola povinná požadovať dodatočné vysvetlenie v prípade nepresnosti ponuky alebo jej nesúladu s technickými špecifikáciami tendra. Uchádzači však tiež musia dávať pozor na to, aby ich vypracovali čo najjasnejšie.

SPONZORI

Centire

Reklama

PARTNERI

AmCham Friedrich Ebert Stiftung

 

Komentár

Miron Lakomy (26.11.2015)

Aké sú možnosti boja proti kybernetickému džihádizmu?

Aké sú možnosti boja proti kybernetickému džihádizmu?

Základom je, aby sa štáty NATO a EÚ vyhli zdanlivo jednoduchému riešeniu v podobe zvýšenej kontroly internetovej komunikácie alebo cenzúry internetu.

Sieť EurActiv

prev

© 2003-2015 I-Europa, s.r.o. Obsah tejto stránky je autorským dielom. Akékoľvek porušenie autorských práv zakladá občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby. Viac informácií je možné nájsť v sekcii Ochrana autorského práva. ISSN 1337-0235