Hlavná stránkaPodnikanie a prácaVyhovuje Spoločná poľnohospodárska politika?

Vyhovuje Spoločná poľnohospodárska politika?

Autor: Jack Thurston, EU Transparency.

(14.02.2010)

Spoločná poľnohospodárska politika tak skoro nezanikne. Farmári majú silné pozície a minuloročná mliečna kríza dokázala, že väčšina národných štátov je stále pripravené ochrániť poľnohospodárov v prípade cenového poklesu, tvrdí vo svojej analýze Jack Thurston, riaditeľ neziskovej organizácie EU Transparency.

„Tvrdou skutočnosťou je, že akákoľvek nová aktivita zameraná na vzdelávanie, dopravu, výskum a inovácie, klimatické zmeny, energetiku alebo vonkajšiu službu – bu musieť byť financovaná v rámci existujúcich rozpočtových mantinelov. Niektorá z oblastí, teda bude dostávať menej prostriedkov. Najčastejšie sa skloňuje 55-miliardová Spoločná poľnohospodárska politika Spoločná poľnohospodárska politika je jedna zo supranacionálnych politických oblasti EÚ. Patrí k najdôležitejším politickým oblastiam EÚ a pohlcuje najväčšiu časť jeho rozpočtu.viac na www.EuropskaUnia.sk » nielen pre jej veľkosť, ale aj pre zakorenené nerovnosti, neefektívnosť a skazenosť európskej poľnohospodárskej politiky.

Po výkyvoch v cenách potravín v roku 2008 a finančnej kríze v roku 2009, začal vanúť nový vzduch protekcionizmu s čoraz početnejšími diskusiami o návrate SPP orientovanej na produkt, čo tlačí do úzadia súčasné snahy o presun smerom k environmentálnej udržateľnosti a širším cieľom rozvoja vidieka. Reforma SPP nikdy nebola jednoduchá, no ešte nikdy nebola taká ťažká ako v súčasnosti. No ak chce európsky rozpočet reagovať na výzvy 21. storočia, bude ju treba urobiť"


Úplné znenie analýzy nájdete na tomto Opens external link in new windowodkaze

SPONZOR SEKCIE

Reklama

PARTNERI

EEN AmCham

Komentár

József Nagy (17.02.2015)

Vlastenectvo ako povinný marketingový nástroj v EÚ?

Vlastenectvo ako povinný marketingový nástroj v EÚ?

Ochrana národných záujmov pod zámienkou informovania spotrebiteľa - tak vníma problém označovania pôvodu mäsa europoslanec József Nagy.

Sieť EurActiv

prev

© 2003-2015 I-Europa, s.r.o. Obsah tejto stránky je autorským dielom. Akékoľvek porušenie autorských práv zakladá občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby. Viac informácií je možné nájsť v sekcii Ochrana autorského práva. ISSN 1337-0235