Hlavná stránkaPodnikanie a prácaVyhovuje Spoločná poľnohospodárska politika?

Vyhovuje Spoločná poľnohospodárska politika?

Autor: Jack Thurston, EU Transparency.

(14.02.2010)

Spoločná poľnohospodárska politika tak skoro nezanikne. Farmári majú silné pozície a minuloročná mliečna kríza dokázala, že väčšina národných štátov je stále pripravené ochrániť poľnohospodárov v prípade cenového poklesu, tvrdí vo svojej analýze Jack Thurston, riaditeľ neziskovej organizácie EU Transparency.

„Tvrdou skutočnosťou je, že akákoľvek nová aktivita zameraná na vzdelávanie, dopravu, výskum a inovácie, klimatické zmeny, energetiku alebo vonkajšiu službu – bu musieť byť financovaná v rámci existujúcich rozpočtových mantinelov. Niektorá z oblastí, teda bude dostávať menej prostriedkov. Najčastejšie sa skloňuje 55-miliardová Spoločná poľnohospodárska politika Spoločná poľnohospodárska politika je jedna zo supranacionálnych politických oblasti EÚ. Patrí k najdôležitejším politickým oblastiam EÚ a pohlcuje najväčšiu časť jeho rozpočtu.viac na www.EuropskaUnia.sk » nielen pre jej veľkosť, ale aj pre zakorenené nerovnosti, neefektívnosť a skazenosť európskej poľnohospodárskej politiky.

Po výkyvoch v cenách potravín v roku 2008 a finančnej kríze v roku 2009, začal vanúť nový vzduch protekcionizmu s čoraz početnejšími diskusiami o návrate SPP orientovanej na produkt, čo tlačí do úzadia súčasné snahy o presun smerom k environmentálnej udržateľnosti a širším cieľom rozvoja vidieka. Reforma SPP nikdy nebola jednoduchá, no ešte nikdy nebola taká ťažká ako v súčasnosti. No ak chce európsky rozpočet reagovať na výzvy 21. storočia, bude ju treba urobiť"


Úplné znenie analýzy nájdete na tomto Opens external link in new windowodkaze

SPONZOR SEKCIE

Reklama

PARTNERI

EEN AmCham

© 2003-2014 I-Europa, s.r.o. Obsah tejto stránky je autorským dielom. Akékoľvek porušenie autorských práv zakladá občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby. Viac informácií je možné nájsť v sekcii Ochrana autorského práva. ISSN 1337-0235