Hlavná stránkaO násO EurActiv.sk

O EurActiv.sk

EurActiv.sk  je najväčší slovenský informačný portál o dianí v Európskej únii. Poskytuje prehľadný súbor aktuálnych článkov a analýz z rozličných oblastí európskej politiky a jej slovenských súvislostí.

Okrem vlastných článkov a analýz uverejňuje aj preklady z tých, ktoré boli uverejnené na materskej stránke www.EurActiv.com. Slovenskému užívateľovi tak uľahčuje sledovanie vývoja politickej debaty v Európskej únii.

EurActiv.sk je informačnou bránou do sveta európskej integrácie pre štátne úrady, firmy, médiá i občianske združenia. Uverejňovaním analýz zároveň poskytuje think tankom a inštitúciám priestor na prezentáciu výsledkov vlastných výskumov.

EurActiv.sk má 5 hlavných pilierov financovania:

  • Sponzoring – partnerstvo pri vytváraní celospoločenskej diskusie o rôznych politikách EÚ pomocou efektívneho nástroja Public Affairs
  • Bannerová reklama – priama inzertná kampaň alebo efektívna podpora obsahovej komunikácie
  • Komunikačné služby – pomoc inštitúciám, mimovládnym organizáciám i firmám pri prezentácii ich projektov a podujatí zameraných na zaujímavú cieľovú skupinu
  • Projekty - komunikačný partner zabezpečujúci publicitu výsledkov projektov financovaných z prostriedkov EÚ
  • EurAktérstvo – propagácia priemyselného odvetvia, posilnenie viditeľnosti a schopnosti presadzovať sektorálne záujmy v procese tvorby politík

Kombinácia viacerých zdrojov zabezpečuje finančnú udržateľnosť portálu EurActiv.sk a súčasne vyváženosť, objektivitu poskytovaného obsahu.

 

Reklama

Komentár

Miron Lakomy (26.11.2015)

Aké sú možnosti boja proti kybernetickému džihádizmu?

Aké sú možnosti boja proti kybernetickému džihádizmu?

Základom je, aby sa štáty NATO a EÚ vyhli zdanlivo jednoduchému riešeniu v podobe zvýšenej kontroly internetovej komunikácie alebo cenzúry internetu.

Sieť EurActiv

prev

© 2003-2015 I-Europa, s.r.o. Obsah tejto stránky je autorským dielom. Akékoľvek porušenie autorských práv zakladá občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby. Viac informácií je možné nájsť v sekcii Ochrana autorského práva. ISSN 1337-0235