Hlavná stránkaVeda a inovácieRegióny sa môžu v inovačných stratégiach inšpirovať Francúzskom

Regióny sa môžu v inovačných stratégiach inšpirovať Francúzskom

Revitalizácia a modernizácia v zaostávajúcich regiónoch (Rumunsko)

(23.04.2012)

Európske regióny si majú zadefinovať vlastné komparatívne výhody a na základe nich mieriť investície do výskumu, inovácií, regionálneho rozvoja a podnikania. Francúzsko vydalo prehľad inovačných stratégií francúzskych regiónov, ktorý by mohol byť podľa Komisie vzorom pre ostatné regióny.

Európska komisia Európska komisia je politicky nezávislá, kolegiálna inštitúcia, ktorej poslaním je brániť záujmy Európskej únie. viac na www.EuropskaUnia.sk »vyzvala v roku 2007 regióny EÚ na vypracovanie regionálnych inovačných stratégií. Cieľom stratégií malo byť zvýšenie efektivity investícií EÚ v rámci kohéznej politiky do regionálneho rozvoja, výskumu, inovácií a podnikania v zmysle cieľov Lisabonskej stratégie.

Komisia chce taktiež podporiť tieto iniciatívy „stratégiami inteligentnej špecializácie“, ktoré zahájila v júni 2011. Jednotlivé regióny mali lepšie definovať svoje komparatívne výhody a na základe nich mieriť ďalšie investície do inovácií.  

Francúzsko Francúzsko patrí medzi zakladajúce krajiny EÚ, jeho politickí predstavitelia zohrali rozhodujúcu úlohu v procese vytvárania európskej integrácie po druhej svetovej vojne.viac na www.EuropskaUnia.sk »v januári publikovalo prehľad stratégií jeho 26 regiónov a v súčasnosti sa snaží o ich implementáciu. Komisia tvrdí, že by mohli byť vzorom pre ostatné regióny.

Podľa publikácie patria medzi výhody Burgundska napríklad silné verejné investície do inovačných transferov, malé ale dynamické inovačné firmy a jeho strategické sektory sú poľnohospodárstvo, potravinárstvo, hutníctvo, veterná energia, železničná doprava a informačné a komunikačné technológie.

Bretónsko môže zase profilovať z vybudovaných sociálnych štruktúr pre imigrantov, udržateľného rastu HDP, ženskej zamestnanosti, početných patentov, rozšíreného používania informačných a komunikačných technológií.

Publikácia taktiež popisuje slabé stránky regiónov, strategické sektory a kľúčové návrhy do budúcnosti.

Máire Geoghegan-Quinnová, eurokomisárka pre výskum, inováciu a vedu, tvrdí, že Komisia chce približovať regionálnu politiku a politiku inovácií a výskumu smerom k rastu a tvorbe nových pracovných miest. Stratégie majú podľa nej pomôcť tvorcom verejnej politiky a podnikateľom naplno využiť výskumný a inovačný potenciál každého regiónu Únie.

„Regionálna politika už z veľkej časti podporuje inovácie v regiónoch. Ale my musíme zaistiť, aby boli európske investície vo svojich účinkoch čo najefektívnejšie,“ myslí si zase eurokomisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn.

Komisia si uvedomuje veľkú diverzitu medzi regiónmi. Keďže len každý desiaty región investuje do vedy a výskumu aspoň 3 % zo svojho HDP, chce preto povzbudiť regióny, aby si lepšie zadefinovali svoje inovačné stratégie. Regióny by sa mali v budúcnosti zamerať na svoje komparatívne výhody a ďalej ich rozvíjať.

SPONZORI

Reklama

OBSAHOVÍ PARTNERI

Science.sk SLORD SOVVA

 

Komentár

Miron Lakomy (26.11.2015)

Aké sú možnosti boja proti kybernetickému džihádizmu?

Aké sú možnosti boja proti kybernetickému džihádizmu?

Základom je, aby sa štáty NATO a EÚ vyhli zdanlivo jednoduchému riešeniu v podobe zvýšenej kontroly internetovej komunikácie alebo cenzúry internetu.

Sieť EurActiv

prev

© 2003-2015 I-Europa, s.r.o. Obsah tejto stránky je autorským dielom. Akékoľvek porušenie autorských práv zakladá občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby. Viac informácií je možné nájsť v sekcii Ochrana autorského práva. ISSN 1337-0235