Dagmar Benešová : Neinvestovať do vzdelania je luxus

(23.01.2012)

Návšteva komisárky EÚ pre Vzdelanie, vedu a výskum Maire Geoghegan Quinnovej vo Washingtone bola dôkazom, že možnosti spolupráce medzi EU a USA sú dnes oveľa väčšie, ako kedykoľvek predtým. Bola však zároveň varovaním, že šance je nutné využiť, kým sa v USA nezmení politická klíma.

 

Máire Geoghegan Quinn v úvode svojho prejavu na pôde Európskeho inštitútu vo Washingtone najprv predstavila úspešné projekty spolupráce medzi EU a USA Všeobecné informácie o krajine a vzťahoch s EÚ.viac na www.EuropskaUnia.sk »v automobilovom priemysle, predovšetkým v oblasti elektromobilov. Medzinárodný transatlantický výbor, ktorý zastrešuje spoluprácu aj v tejto oblasti, zrýchlil odstraňovanie rozdielov medzi štandardmi uplatňovanými pri výrobe elektromobilov v USA a EU. Zjednodušil tým kooperáciu medzi európskymi a americkými automobilkami a mnohé poznatky amerických vedcov sú preto využiteľné v Európe a naopak.

Dohoda medzi USA a EU o spolupráci vo vede a technológii  z roku 1998 zas dala možnosť vzniku množstvu spoločných výskumných programov európkych a amerických vedcov na pôde Amerického ústavu národného zdravia. Z výsledkov programu opäť profitovali tak občania EU, ako aj USA.

Úspech v minulosti dáva podľa Máire Geoghegan Quinn nádej aj na pokračovanie vzájomne výhodných spoločných programov v budúcnosti. Eurokomisárka v tejto súvislosti predstavila vo Washingtone  ambiciózny nový plán Európskej únie „Horizon 2020“, ktorý poskytuje možnosť prehĺbiť kooperáciu medzi USA a EU. Tri piliere projektu vychádzajú z úzkych vzťahov v oblasti vedy, priemyslu a pri skúmaní spoločenských zmien. Najpodstatnejšou inováciou je pritom zrýchlenie udeľovania grantov pre spoločné programy – ak komisia uzná program za nádejný, rozhodovanie o grante by nemalo zabrať viac ako 100 dní. Zjednodušenie pravidiel na udelenie grantu by malo priniesť podporu predovšetkým programom, ktorých výsledky budú použiteľné čo najskôr v praxi a prinesú efekt aj v komerčnej oblasti.

A to je gro filozofie celého programu – spolupráca v oblasti vedy a výskumu vyžaduje najprv spoločné investície, ktoré sa neskôr vrátia vo forme ziskov v komerčnej oblasti.

Investície sú nevyhnutné – ak USA a EU nebudú investovať v oblasti vedy a výskumu, nepríde k získaniu nových poznatkov a následnému rozvoju napríklad aj v oblasti „zeleného“ priemyslu. Ako ukazujú úspechy minulej spolupráce, napríklad pri elektromobiloch, výsledky vedy a výskumu mali nemalý podiel na vytiahnutí  automobilového priemyslu z hlbokej krízy tak v EU, ako aj USA. K tomu však musia aj v USA pochopiť – to už Máire Geoghegan Quinn ako správna diplomatka priamo nevyslovila – že úspechom predchádzajú práve oné investície do vzdelania, vedy a výskumu. Zdôrazňovať to je nutné aj v čase, keď sa v Dolnej snemovni Kongresu USA členovia Tea Party vo farbách republikánov pretekajú, kto zruší viac investíci do týchto programov. Činia tak v pochabej nádeji, že šetrenie aj vo vede a výskume je odpoveďou na súčasnú ekonomickú krízu. Presný opak je pravdou.

Máire Geoghegan Quinn túto pravdu vystihla najlepšie v závere prejavu, keď skonštatovala, že „aj v týchto ťažkých ekonomických časoch – alebo práve v týchto ťažkých ekonomických časoch – je mimoriadne dôležité investovať do budúcnosti“.

Návšteva  eurokomisárky ukázala, že Európska únia túto skutočnosť chápe. Podpora ekologickým programom Obamovej administratívy, jeho dôraz na výskum v oblasti obnoviteľných energií dávajú nádej, že USA sa vyberú podobnou cestou a vzájomná spolupráca v oblasti vedy a výskumu bude pokračovať aj v budúcnosti. Samozrejme len v prípade, ak americkí voliči v nadchádzajúcich tohtoročných prezidentských voľbách neuveria lacným receptom pseudoekonómov, ktorí sú pripravení priniesť na oltár modly vyrovnaného rozpočtu aj inovácie v oblasti vedy a výskumu, ktoré by mohli pomôcť naštartovať globálny ekonomický rast a zažehnať prehĺbenie krízy. Škoda len, že Máire Geoghegan Quinn nespomenula, ako práve rozvoj vedy a výskumu pomohol naštartovat ekonomiku v USA a EÚ aj v minulosti, po druhej svetovej vojne. To však bola len jedna maličká chybička krásy jej návštevy v USA.

Dagmar Benešová, World Business Press Online, Washington

Reklama

Komentár

Miron Lakomy (26.11.2015)

Aké sú možnosti boja proti kybernetickému džihádizmu?

Aké sú možnosti boja proti kybernetickému džihádizmu?

Základom je, aby sa štáty NATO a EÚ vyhli zdanlivo jednoduchému riešeniu v podobe zvýšenej kontroly internetovej komunikácie alebo cenzúry internetu.

Sieť EurActiv

prev

© 2003-2015 I-Europa, s.r.o. Obsah tejto stránky je autorským dielom. Akékoľvek porušenie autorských práv zakladá občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby. Viac informácií je možné nájsť v sekcii Ochrana autorského práva. ISSN 1337-0235