Lenka Ferenčáková: Biznis robí priateľov

(28.03.2012)

Gréci odštartovali veľký výpredaj štátneho majetku. Dôležitým zdrojom obnovy rastu gréckej ekonomiky sa dnes paradoxne môžu stať investori z krajiny, ktorej dlhodobo bránia vo vstupe do Európskej únie.

Dekády odmietania členstva Turecka priniesli aj svoje pozitívne výsledky – predovšetkým pre turecké hospodárstvo. V čase, keď krajiny Európskej únie bojujú s ekonomickou recesiou, obmedzujú štedré sociálne benefity a nezvládajú nápory protestujúcich v uliciach, Turecko Krátky popis histórie vzťahov Turecka a Európskej Únie.viac na www.EuropskaUnia.sk »sa chváli svojimi politickými i hospodárskymi úspechmi a pri potláčaní prípadnej nevôle svojich občanov postupuje ako postupuje.

Po krátkom prepade HDP v období 2008/2009 sa Turecko vyšvihlo do prvej ligy v hospodárskom raste a OECD OECD je skratka pre Organizáciu pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a zastrešuje 30 najrozvinutejších štátov so silnou ekonomikou, ktoré uznávajú hodnoty a princípy demokracie a trhovej ekonomiky. viac na www.EuropskaUnia.sk »mu spomedzi svojich členov predpovedá najvyšší rast HDP aj v nasledujúcich rokoch. Gréci naopak pod tlakom Európskej komisie a Medzinárodného menového fondu naháňajú a lákajú investorov zo zahraničia. Očakávajú, že do roku 2015 sa im podarí získať investície na úrovni 19 miliárd eur.

V prípade Turecka idú hlboko zakorenené antagonistické postoje stranou, a to na oboch stranách Egejského mora. Počas minulotýždňovej návštevy delegácie gréckeho rozvojového fondu HRADF, ktorý má na starosti privatizáciu majetku v hodnote asi 50 miliárd eur, grécka strana nešetrila chválou o postupe zbližovania oboch krajín, prekonávaní vzájomných predsudkov a historických nespravodlivostí. Solidaritu v poslednej dobe krajiny ukazovali najmä v časoch prírodných katastrof – zemetrasení, ktoré postihli obe územia. Podľa niektorých analytikov sa však v súčasných ekonomických podmienkach rysujú základy udržateľných dobrých susedských vzťahov, ktoré by sa mohli preniesť z biznisu aj do politiky.

Napriek nepochybnej cenovej výhodnosti ponúkaných príležitostí v oblasti infraštruktúry, stavebníctva, energetiky, dopravy, nehnuteľnostiach, bankovníctve či potravinárstve,u viacerých zahraničných investorov pretrváva skepticizmus ohľadom nevyhnutných škrtov a prorastových riešení.

Výsledky blížiacich sa jarných parlamentných volieb si dnes trúfa predpovedať len málokto.. Otázkou ostáva, či občania, ktorí sú v permanentnom proteste voči prijímaným reformám, podporia strany stojace za podmienkami dohody s EK a MMF alebo sa priklonia k radikálnym alternatívam smerujúcim k nacionalizmu či komunizmu.

Turecké firmy majú v porovnaní s tými z ostatných krajín výhody. Po skúsenostiach Bruselu s dohľadom na diaľku môže byť geografická blízkosť prospešná. V mysliach mnohých Turkov pretrváva spomienka na niekdajšiu súčasť impéria, takže záujem o rozvoj tejto oblasti môže byť úprimnejší než v prípade vzdialených dravých investorov z Ázie či Južnej Ameriky. S určitými počiatočnými obavami zo strany domácich musia počítať všetky zahraničné firmy, ktoré na trh vstúpia. Avšak prípadnými nepríjemnými reštrukturalizačnými opatreniami môžu tureckí majitelia buď len potvrdiť doterajšie nepriateľstvo v mysliach ľudí alebo úspechmi pozitívne prekvapiť aj najzarytejších odporcov.

Turecké a grécke hospodárstvo má niekoľko podobných čŕt, napríklad vysokú závislosť na dovoze ropy a plynu, ale aj veľké rezervy a zároveň možnosti pre rozvoj obnoviteľných zdrojov energie, kde sa obe strany môžu vzájomne priučiť. Bohaté skúsenosti tureckých firiem v stavebníctve, budovaní infraštruktúry i rozvoja cestovného ruchu môžu naznačiť smer, kde majú investori spoza hraníc šancu uspieť.

V boji s čínskymi drakmi či ruskými molochmi to síce ľahké mať nebudú. Dva nedávno dohodnuté grécko-turecké obchodné kontrakty ale môžu byť sľubným počiatkom záchrannej akcie Turkov v zdevastovanej gréckej ekonomike a expanzie ich firiem na spoločnom trhu EÚ nad rámec existujúcej colnej únie.

Reklama

Komentár

Maroš Šefčovič (20.11.2015)

Energetická únia je projekt o všetkých a pre všetkých

Energetická únia je projekt o všetkých a pre všetkých

Energetická únia je vyjadrením strategického cieľa posilniť európsku energetickú politiku na kvalitatívne vyššiu úroveň. Preto hovoríme o "únii" a nielen o jednej z európskych politík.

Sieť EurActiv

prev

© 2003-2015 I-Europa, s.r.o. Obsah tejto stránky je autorským dielom. Akékoľvek porušenie autorských práv zakladá občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby. Viac informácií je možné nájsť v sekcii Ochrana autorského práva. ISSN 1337-0235