Lenka Ferenčáková: Biznis robí priateľov

(28.03.2012)

Gréci odštartovali veľký výpredaj štátneho majetku. Dôležitým zdrojom obnovy rastu gréckej ekonomiky sa dnes paradoxne môžu stať investori z krajiny, ktorej dlhodobo bránia vo vstupe do Európskej únie.

Dekády odmietania členstva Turecka priniesli aj svoje pozitívne výsledky – predovšetkým pre turecké hospodárstvo. V čase, keď krajiny Európskej únie bojujú s ekonomickou recesiou, obmedzujú štedré sociálne benefity a nezvládajú nápory protestujúcich v uliciach, Turecko Krátky popis histórie vzťahov Turecka a Európskej Únie.viac na www.EuropskaUnia.sk »sa chváli svojimi politickými i hospodárskymi úspechmi a pri potláčaní prípadnej nevôle svojich občanov postupuje ako postupuje.

Po krátkom prepade HDP v období 2008/2009 sa Turecko vyšvihlo do prvej ligy v hospodárskom raste a OECD OECD je skratka pre Organizáciu pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a zastrešuje 30 najrozvinutejších štátov so silnou ekonomikou, ktoré uznávajú hodnoty a princípy demokracie a trhovej ekonomiky. viac na www.EuropskaUnia.sk »mu spomedzi svojich členov predpovedá najvyšší rast HDP aj v nasledujúcich rokoch. Gréci naopak pod tlakom Európskej komisie a Medzinárodného menového fondu naháňajú a lákajú investorov zo zahraničia. Očakávajú, že do roku 2015 sa im podarí získať investície na úrovni 19 miliárd eur.

V prípade Turecka idú hlboko zakorenené antagonistické postoje stranou, a to na oboch stranách Egejského mora. Počas minulotýždňovej návštevy delegácie gréckeho rozvojového fondu HRADF, ktorý má na starosti privatizáciu majetku v hodnote asi 50 miliárd eur, grécka strana nešetrila chválou o postupe zbližovania oboch krajín, prekonávaní vzájomných predsudkov a historických nespravodlivostí. Solidaritu v poslednej dobe krajiny ukazovali najmä v časoch prírodných katastrof – zemetrasení, ktoré postihli obe územia. Podľa niektorých analytikov sa však v súčasných ekonomických podmienkach rysujú základy udržateľných dobrých susedských vzťahov, ktoré by sa mohli preniesť z biznisu aj do politiky.

Napriek nepochybnej cenovej výhodnosti ponúkaných príležitostí v oblasti infraštruktúry, stavebníctva, energetiky, dopravy, nehnuteľnostiach, bankovníctve či potravinárstve,u viacerých zahraničných investorov pretrváva skepticizmus ohľadom nevyhnutných škrtov a prorastových riešení.

Výsledky blížiacich sa jarných parlamentných volieb si dnes trúfa predpovedať len málokto.. Otázkou ostáva, či občania, ktorí sú v permanentnom proteste voči prijímaným reformám, podporia strany stojace za podmienkami dohody s EK a MMF alebo sa priklonia k radikálnym alternatívam smerujúcim k nacionalizmu či komunizmu.

Turecké firmy majú v porovnaní s tými z ostatných krajín výhody. Po skúsenostiach Bruselu s dohľadom na diaľku môže byť geografická blízkosť prospešná. V mysliach mnohých Turkov pretrváva spomienka na niekdajšiu súčasť impéria, takže záujem o rozvoj tejto oblasti môže byť úprimnejší než v prípade vzdialených dravých investorov z Ázie či Južnej Ameriky. S určitými počiatočnými obavami zo strany domácich musia počítať všetky zahraničné firmy, ktoré na trh vstúpia. Avšak prípadnými nepríjemnými reštrukturalizačnými opatreniami môžu tureckí majitelia buď len potvrdiť doterajšie nepriateľstvo v mysliach ľudí alebo úspechmi pozitívne prekvapiť aj najzarytejších odporcov.

Turecké a grécke hospodárstvo má niekoľko podobných čŕt, napríklad vysokú závislosť na dovoze ropy a plynu, ale aj veľké rezervy a zároveň možnosti pre rozvoj obnoviteľných zdrojov energie, kde sa obe strany môžu vzájomne priučiť. Bohaté skúsenosti tureckých firiem v stavebníctve, budovaní infraštruktúry i rozvoja cestovného ruchu môžu naznačiť smer, kde majú investori spoza hraníc šancu uspieť.

V boji s čínskymi drakmi či ruskými molochmi to síce ľahké mať nebudú. Dva nedávno dohodnuté grécko-turecké obchodné kontrakty ale môžu byť sľubným počiatkom záchrannej akcie Turkov v zdevastovanej gréckej ekonomike a expanzie ich firiem na spoločnom trhu EÚ nad rámec existujúcej colnej únie.

Reklama

Komentár

Stephane Arditi (15.12.2014)

Pozor! Byrokrati sú aj vo vašej kúpeľni!

Pozor! Byrokrati sú aj vo vašej kúpeľni!

V EÚ dokážeme prijať opatrenia, ktoré pomôžu nám všetkým. Ale nie ak budeme počúvať len senzácie chtivých kritikov, píše Stephane Arditi.

© 2003-2015 I-Europa, s.r.o. Obsah tejto stránky je autorským dielom. Akékoľvek porušenie autorských práv zakladá občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby. Viac informácií je možné nájsť v sekcii Ochrana autorského práva. ISSN 1337-0235