Hlavná stránkaJednotný trh EÚ

Jednotný trh EÚ

(26.10.2012)

Bariéry mobility sú aj v hlavách

Zdroj: EurActiv.sk

Pracovnej mobilite v EÚ bránia okrem psychologických a kultúrnych aspe...

(25.10.2012)

Digitálna agenda: Slovensko má dobrú východziu pozíciu

Európska agenda v obasti digitálnej ekonomiky má už dva roky, no Sl...

(25.10.2012)

EK: Slovensko nevypláca dávky ťažko postihnutým za hranicami

Ťažko zdravotne postihnutí so sociálnym poistením na Slovensku, kto...

(25.10.2012)

Blaha: V únii funguje sociálny nacionalizmus

Vnútorný trh EÚ nie je zatiaľ jednotným sociálnym trhom. Na prekážk...

(24.10.2012)

Jednotný trh potrebuje bankovú úniu

(23.10.2012)

Barnier na Slovensku: K rastu sa nevrátime cez nové bariéry

(21.10.2012)

Eurokomisár Barnier príde do Bratislavy na konferenciu o jednotnom trhu EÚ

Viac

Analýzy

INFOGRAFIKA: Spotrebitelia a online nákupy

Infografika mapuje vývoj a stav elektronického obchodu v krajinách...

Autor: EurActiv.sk

Ochrana duševného vlastníctva na jednotnom trhu

Zuzana Adamová z Trnavskej univerzity a Lucia Bocková z Úradu priem...

Autor: Zuzana Adamová, Lucia Bocková

Financovanie investičným a rizikovým kapitálom

Mário Virčík z Ministerstva financií SR a Jaroslav Ľupták zo spoloč...

Autor: Mário Virčík, Jaroslav Ľupták
Viac

KOMUNIKAČNÝ PARTNER

Reklama

 

Sieť EurActiv

prev

© 2003-2015 I-Europa, s.r.o. Obsah tejto stránky je autorským dielom. Akékoľvek porušenie autorských práv zakladá občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby. Viac informácií je možné nájsť v sekcii Ochrana autorského práva. ISSN 1337-0235