Hlavná stránkaInformačná spoločnosťCloud computing - ohrozuje ho ochrana údajov hospodárskych zvierat?

Cloud computing - ohrozuje ho ochrana údajov hospodárskych zvierat?

(EN) (FR)
Prasiatko, Flickr: Stephen & Claire Farnsworth

(29.11.2011)

Najväčšou prekážkou pre tzv. cloud computing, ktorý sa šíri Európou, je rozdielna implementácia smernice na ochranu osobných údajov v jednotlivých členských štátoch EÚ. Ochrana citlivých údajov sa nemusí týkať iba osôb alebo firiem, ale aj hospodárskych zvierat.

Hlavným problémom pre cloud je rozdielna implementácia Smernice o ochrane osobných údajov v jednotlivých členských štátoch EÚ, povedal novinárom zdroj z prostredia Európskej komisie.

Európska komisia Európska komisia je politicky nezávislá, kolegiálna inštitúcia, ktorej poslaním je brániť záujmy Európskej únie. viac na www.EuropskaUnia.sk »sa podľa neho v súčasnosti snaží o čo najrýchlejšiu harmonizáciu tejto legislatívy dvadsaťsedmičkou. Existujúca smernica by mala byť zapracovaná do nariadenia, ktoré bude ľahšie vynútiteľné.

Pozadie

Cloud computing (nazývaný aj výpočtové mračno) je novým riešením v oblasti IT. Prináša zmenu v spôsobe skladovania a uchovávania informácií a tiež v spôsobe prevádzkovania aplikácií. Spoločnosť pri ňom nevlastní individuálne počítače, všetko je namiesto toho umiestnené v takzvanom cloude (mračne)- teda v počítačoch a serveroch, ktoré sú fyzicky umiestnené u poskytovateľa služby a ktoré má zákazník k dispozícií pomocou internetu.

Najväčšou obchodnou výhodou mračna je, že spoločnosti, ktoré ho využívajú tým môžu ušetriť náklady na hardvérové vybavenie a tiež znížiť svoje svoje náklady na jednotku spolu s tým ako rastie dopyt. Pre zákazníkov to znamená, že veľké objemy informácií budú potenciálne dostupné z hociktorého zariadenia, ktoré je pripojené na internet. (viď. Opens external link in new windowSúbor liniek)

S ochranou osobných údajov však často koliduje práve cloud computing. Tento systém umožňuje prostredníctvom internetu spoločnostiam, verejnej správe a jednotlivcom prístup k údajom a softwaru z počítačov, ktoré sa nachádzajú na inom mieste.

Pri tejto príležitosti spustila Európska komisia verejnú konzultáciu, ktorá má slúžiť k príprave celoeurópskej stratégie pre cloud computing. Stratégia by mala byť zverejnená niekedy v roku 2012. Počas konzultácie zazneli názory, ktoré tvrdili, že dnes je už celkom bežné aby „poskytovatelia online služieb operovali s údajmi občanov z niekoľkých rôznych členských štátov“. Výnimkou nie sú ani osobné údaje, ktoré pochádzajú z krajín mimo EÚ.

[Spoločnosti] sa tak často ocitnú v situácii, kedy sa musia vyznať v odlišných a zmätočných národných zákonoch, ktoré si často aj protirečia,“ tvrdí americká spoločnosť Microsoft.

V niektorých členských štátoch totiž platí, že osobné údaje nemôžu opustiť územie tamojšieho štátu – napríklad servery, na ktorých sú zhromaždené, musia byť umiestnené v rámci hraníc národného štátu. Tak to funguje napríklad v Grécku. Európska komisia označila príslušný grécky zákon za „obmedzenie, ktoré má priamy dopad na voľný pohyb osobných údajov medzi členskými krajinami EÚ“.

Presun záznamov o hospodárskych zvieratách

Ďalším zaujímavým príkladom je prípad holandského podnikateľa Remiho Carona, ktorému jeho podnikateľskú činnosť skomplikovala luxemburská legislatíva.

Caron pracoval na projekte, ktorý vyžadoval cezhraničný prenos lekárskych záznamov o hospodárskych zvieratách. Luxemburské úrady to však neumožnili. Nepomohol ani tlak Európskej komisie, ktorá argumentovala, že daná legislatíva sa týka „fyzických osôb“ a nie zvierat.

Podľa medzinárodnej právnickej kancelárie Bird & Bird môžeme podobné prvky nájsť aj vo fínskom či švédskom právnom poriadku.

Cez hranice cesta nevedie

Cloud computingu sa nedarí ani vo Francúzsku. Tamojšie úrady navrhli, aby sa z cezhraničného prenosu údajov, ktorý smeruje mimo hraníc EÚ, vylúčili práve citlivé osobné údaje.

Podobné hlasy zaznievajú aj z Nemecka, ktoré je v dôsledku svojich historických skúseností veľmi citlivé na ochranu osobných údajov. Ukladanie týchto údajov mimo územia štátu je podľa Nemcov nelegálny čin. Predstavitelia spolkovej republiky Šlezvicko-Holštajnsko nedávno vyhlásili, že väčšina prenosov údajov prostredníctvom služieb cloud computingu odporuje nemeckým zákonom o ochrane súkromia.

V rámci pripravovanej európskej stratégie o cloud computingu Európska komisia prisľúbila, že tieto pochybnosti rozptýli a navrhne aj reformu právomocí kontrolných orgánov, ktoré v niektorých krajinách nemôžu v súčasnosti udeľovať pokuty.

Reklama

Reklama

PARTNERI

pppsponsor itas Excelentná univerzita učená právnická spoločnosť

Komentár

Stephane Arditi (15.12.2014)

Pozor! Byrokrati sú aj vo vašej kúpeľni!

Pozor! Byrokrati sú aj vo vašej kúpeľni!

V EÚ dokážeme prijať opatrenia, ktoré pomôžu nám všetkým. Ale nie ak budeme počúvať len senzácie chtivých kritikov, píše Stephane Arditi.

© 2003-2015 I-Europa, s.r.o. Obsah tejto stránky je autorským dielom. Akékoľvek porušenie autorských práv zakladá občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby. Viac informácií je možné nájsť v sekcii Ochrana autorského práva. ISSN 1337-0235