Hlavná stránkaEnergetikaVýbor EP podporil rýchlejšie rokovania o energetickej efektívnosti

Výbor EP podporil rýchlejšie rokovania o energetickej efektívnosti

(EN)
Žiarovka Turn off (Stoonn, Freedigitalphotos.net)

(29.02.2012)

Europoslanci vo výbore rozhodli, že s členskými štátmi začnú rokovať o podobe novej smernice o energetickej účinnosti ešte pred nasledujúcim plenárnym zasadnutím. Cieľ EÚ pre úspory by mal byť podľa nich povinný a podporili aj mnohé ďalšie opatrenia navrhnuté Komisiou.

Hoci parlamentný kompromis, na ktorom sa dohodli zástupcovia politických frakcií má medzi europoslancami stále niekoľko odporcov, členovia kľúčového výboru pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE) ho v utorok (28.2.) podporili. Rokovaniam s Radou EÚ tak už nič nestojí v ceste.

„Po šiestich mesiacoch intenzívnej, nočnej a dokonca i víkendovej práci“ je tak návrh smernice podľa jedného z autorov správy Európskeho parlamentu v týchto rokovaniach Claude Turmesa (Zelení) pripravený na rokovania s členskými krajinami. Tie budú pravdepodobne dosť tvrdé, keďže viaceré štáty už teraz žiadajú väčšiu flexibilitu a výnimky.

„Stratili sme veľa času a je na načase, aby vlády krajín EÚ začali úspory energie konečne realizovať. Poriadna smernica o energetickej účinnosti bude v tomto ohľadu veľmi zásadná,“ uviedol luxemburský europoslanec.

Tým, že členovia výboru podporili kompromis dohodnutý predsedami politických frakcií, môže Parlament začať s členskými štátmi rokovať skôr ako je obvyklé. Vďaka tejto tzv. zrýchlenej procedúre dostalo súčasné dánske Predsedníctvo Úlohou predsedníckej krajiny je predovšetkým organizovať prácu Rady v jej jednotlivých konfiguráciách a reprezentovať Úniu navonok. Poradie predsedníctiev bolo naposledy určené Rozhodnutím Rady z 1. januára 2007. podľa neho by Slovensko malo prebrať túto funkciu v druhej polovici roku 2016.viac na www.EuropskaUnia.sk »viac času.

Dáni i Europoslanci Europoslanec je člen priamo voleného zákonodarného orgánu Európskej únie - Európskeho parlamentu. Europoslanci sú ekvivalentom poslancov národných parlamentov na európskej úrovni. viac na www.EuropskaUnia.sk »by radi rokovania o smernici uzavreli do konca júna. Ak sa to nestihne, je pravdepodobné, že rokovania sa aspoň na pol roka utlmia. Nasledujúce cyperské predsedníctvo totiž túto agendu nezaradilo medzi svoje priority.

Aj keď podľa environmentalistov už samotný návrh smernice z Európskej komisie poskytoval dostatočnú flexibilitu, členské štáty by  privítali ešte väčší manévrovací priestor. Nepáči sa im ani základná požiadavka, ktorú navrhuje EP, aby cieľ znížiť spotrebu primárnej energie o 20% nebol len nezáväzný.

„Kľúčom k tejto smernici je flexibilita. Opatrenia by mali podporiť a umožniť realizáciu úspor a nie nútiť národné vlády k nadmernej byrokracii a k plneniu svojvoľných cieľov, ktoré sú len na papieri,“ uviedla hlavná vyjednávačka európskych konzervatívcov (ECR) Vicky Ford.

Silná pozícia EP

Do hlavných bodov smernice, ktoré vychádzajú z parlamentného kompromisu, by už europoslanci nemali veľmi zasahovať. „Všetky frakcie sa dohodli na tom, že na kompromis už siahať nebudú,“ povedal dánsky europoslanec Bendt Bendtsen (EPP).

Výsledok hlasovania je podľa neho silným signálom pre Radu. „Máme teraz silnú pozíciu, ktorá sa nebude meniť. Zo svojich postojov čiastočne ustúpila ľavica i pravica, pretože všetci cíti, že je potrebné sa dohodnúť,“ vysvetlil. Neskrýval ale rozčarovanie z toho, že o niektorých bodoch by mal EP s Radou rokovať že jej odhlasovaní v marcovom pléne. „Nedáva mi to zmysel. Rada odrazu bude čakať na pozíciu Parlamentu? Ak to chcú ovplyvniť, tak už to majú mať dávno ujasnené,“ dodal.

Komisár pre energetiku Günther Oettinger nechcel predbiehať výsledky ďalších rokovaní. Pripustil však, že rozhodnutím výboru vzniká priestor pre splnenie energeticko-klimatických cieľov 20-20-20. „Je to dôležité hlasovanie, pretože výbor podporil náš výber nástrojov k zvyšovaniu úspor energie. S textom, o ktorom sa hlasovalo, budeme schopní dosiahnuť hlavný cieľ smernice, ktorým je zvýšiť do roku 2020 úspory o 20 %,“ uviedol komisár.

Budovy a dodávatelia energie

Okrem zmeny celkového cieľa pre rok 2020 z dobrovoľného na povinný, s doplnením o možnosť flexibility pri výbere nástrojov ako štáty prispejú k vyššej energetickej efektívnosti, europoslanci takisto podporili ciele v oblasti renovácie budov.

Každá krajina má podľa návrhu vypracovať plán, ako do roku 2050 zníži energetickú náročnosť budov o 80 %. Vlády tiež majú zaistiť renováciu budov vo verejnom vlastníctve a to buď každoročnou energetickou renováciou 2,5 % týchto budov, alebo tým, že o 2,5 % ročne znížia celkovú spotrebu energie vo všetkých verejných budovách. EK navrhla každoročnú povinnú renováciu 3 % budov vo verejnom vlastníctve.

Poslanci rovnako podporili návrh, podľa ktorého budú energetické spoločnosti musieť u svojich koncových zákazníkov dosiahnuť úspory energie na úrovni 1,5 %.

SPONZORI

US Steel Košice

Reklama

PARTNERI

 

Komentár

Maroš Šefčovič (20.11.2015)

Energetická únia je projekt o všetkých a pre všetkých

Energetická únia je projekt o všetkých a pre všetkých

Energetická únia je vyjadrením strategického cieľa posilniť európsku energetickú politiku na kvalitatívne vyššiu úroveň. Preto hovoríme o "únii" a nielen o jednej z európskych politík.

Sieť EurActiv

prev

© 2003-2015 I-Europa, s.r.o. Obsah tejto stránky je autorským dielom. Akékoľvek porušenie autorských práv zakladá občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby. Viac informácií je možné nájsť v sekcii Ochrana autorského práva. ISSN 1337-0235