Hlavná stránkaEnergetikaTrom krajinám hrozia sankcie pre energetické štítky

Trom krajinám hrozia sankcie pre energetické štítky

(EN)
Energetické označovanie (EK)

(28.02.2012)

Európska komisia požiadala Cyprus, Rumunsko a Taliansko, aby do svojho národného práva prijali smernicu o udávaní spotreby energie na niektorých výrobkoch. Odmieta tvrdenia, že novelizované pravidlá môžu byť pre spotrebiteľov mätúce.

Cyprus Cyprus je ostrovný štát rozdelený od roku 1974 na dve časti – tureckú a grécku. Doterajšie pokusy (v minulosti predovšetkým OSN, dnes najmä EÚ) o jeho zjednotenie stroskotali.viac na www.EuropskaUnia.sk » Rumunsko Rumunsko musí po vstupe do EÚ 1. januára 2007 splniť podmienky v oblasti reformy súdnictva, boja proti korupcii a organizovanému zločinu, v opačnom prípade mu hrozia sankcie, vrátanie zadržania finančnej pomoci EÚ.viac na www.EuropskaUnia.sk »a Taliansko musia svoju legislatívu upraviť do dvoch mesiacov. Ďalším krokom po včerajšom zaslaní odôvodneného stanoviska je podanie žaloby na Súdny dvor EÚ.

Žiadna z troch krajín nepožiadala Európsku komisiu o pomoc pri implementácii Opens external link in new windowsmernice o energetickom označovaní z roku 2010, ktorú je podľa slov hovorkyne EK Marlene Holzner „Komisia členským štátom neustále ochotná poskytnúť pri interpretácii a implementácii legislatívy.“

Napríklad Taliansko Taliansko patrí medzi zakladajúcich členov Európskej únie. Je členom skupiny G-8 a do eurozóny vstúpilo už pri jej vznikuviac na www.EuropskaUnia.sk »„to jednoducho vôbec netransponovalo , neuskutočnilo žiadnu akciu,“ uviedla.

Smernica, ktorej pôvod siaha až na začiatok 90. Rokov, vo svojej verzii z roku 2003 klasifikovala produkty do kategórií A až G, pričom A znamenalo najefektívnejšie využívanie energie. Úprava z roku 2010 zaviedla vyššie triedy A+, A++ a A+++, keďže vďaka technologickému pokroku dnes už takmer 90 % spotrebičov vyhovuje kritériám kategórie A. Upravili sa štítky pre chladničky a mrazničky, práčky, umývačky riadu a izbové klimatizácie a stanovili nové označenia pre televízory.

Rozdielne triedy by mali spotrebiteľom pomôcť pri rozhodovaní sa na základe efektívnosti nákladov výrobkov. Výrobcov by zase mali stimulovať k vývoju produktov s čo najvyššou energetickou účinnosťou.

Kritika systému označovania

Podľa spotrebiteľských organizácií je však nový systém udávania spotreby na výrobkoch nejasný a zákazníkov skôr mätie. Environmentalisti dokonca požadujú ďalšiu novelizáciu smernice, ktorú očakávajú v roku 2014.

Podľa Holzner ale „neexistuje vôbec žiaden zámer pripraviť novú smernicu. Keď sme hovorili o označovaní, pýtali sme sa spotrebiteľova, aký druh označovania by uprednostnili a ktorý by bol pre nich najjednoduchší.“

Ekológovia s tým ale nesúhlasia. Správa, ktorú Komisia rozoslala zástupcom spotrebiteľov bola podľa Edourada Toulouseho z občianskej organizácie ECOS „kontroverznou štúdiou narýchlo pripravenou Komisiou v roku 2009 v snahe nájsť cestu zo silného sporu medzi zúčastnenými stranami o revíziu energetického označovania“. Prístup EK podľa neho zdiskreditoval už existujúce možnosti a nehľadali sa iné alternatívy.

Združenia spotrebiteľov totiž odkazujú na odlišné štúdie ako Komisia.

V Opens external link in new windowanalýze, ktorú pripravili odborníci zo švajčiarskej univerzity v St. Gallen, v súvislosti s novými štítkami pre televízory sa píše: „Prieskum ukázal, že dobre známa uzavretá škála A-G má väčší vplyv na rozhodovanie zákazníkov ... Zmätok zavedený novou kategóriou označenia vedie k tomu, že spotrebitelia prechádzajú od energeticky efektívnych produktov a nakupujú namiesto nich najlacnejšie televízie“. Poukazujú pritom na rast cien produktov, ktoré dovtedy mali staré označenie A.

Čo príde ďalej?

Toulouse dodal, že na trhu sú už produkty s označením A+++. „Čo urobíme ďalej? A++++? To je nezmysel, potrebujeme odolnejšie riešenie, ktoré dokáže fungovať dlhodobo.“

V apríli 2009 sa napríklad zástupcovia členských krajín Opens external link in new windowzhodli na novom návrhu kategórií, ako je A-20 %, čím by sa indikovalo o koľko menej elektriny produkt spotrebuje v porovnaní s výrobkom v tradičnej triede A.  

Hovorkyňa EK ale trvá na prínosoch zmien v systéme označovania. Uviedla, že „farby zostávajú, len sme doplnili ďalšie triedy navrch a väčšina spotrebiteľov povedala, že tento systém označovania je pre nich najjednoduchší a preto v tomto momente nevidíme dôvod, prečo by sme túto značku mali meniť“.

Emilien Gasc, koordinátor pre ekodizajn v spotrebiteľských združeniach BEUC a ANEC, si myslí, že vyhlásenie Komisie o tom, že nie je potrebné smernicu revidovať, je „predčasné“.

„Len prednedávnom Komisia spustila vlastnú štúdiu o tom, či spotrebitelia rozumejú tejto konkrétnej značke. Nejde nám preto do hlavy, že Komisia už teraz deklaruje, že v záujme spotrebiteľov nebude revízia potrebná,“ uviedol Gasc.

SPONZORI

US Steel Košice

Reklama

PARTNERI

 

Komentár

Miron Lakomy (26.11.2015)

Aké sú možnosti boja proti kybernetickému džihádizmu?

Aké sú možnosti boja proti kybernetickému džihádizmu?

Základom je, aby sa štáty NATO a EÚ vyhli zdanlivo jednoduchému riešeniu v podobe zvýšenej kontroly internetovej komunikácie alebo cenzúry internetu.

Sieť EurActiv

prev

© 2003-2015 I-Europa, s.r.o. Obsah tejto stránky je autorským dielom. Akékoľvek porušenie autorských práv zakladá občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby. Viac informácií je možné nájsť v sekcii Ochrana autorského práva. ISSN 1337-0235