Hlavná stránkaEnergetikaV politikách energetickej efektívnosti je SR na chvoste EÚ

V politikách energetickej efektívnosti je SR na chvoste EÚ

Autor: renjith krishnan, Zdroj: FreeDigitalPhotos.net

(03.04.2013)

Skríning plánov krajín EÚ a tiež názory národných odborníkov ukázali, že Slovensko je druhé najhoršie v pokroku politík energetickej efektívnosti. Aktivity v tejto oblasti by bez smerníc EÚ vo viacerých krajinách ani neexistovali.

V rámci projektu Energy Efficiency Watch (EEW), ktorý spolufinancuje EÚ v rámci programu Intelligent Energy Europe, sa uskutočnil monitoring pokroku členských krajín pri napĺňaní ich záväzkov v oblasti energetickej účinnosti. Autori skúmali národné akčné plány energetickej efektívnosti (NEEAPs) a uskutočnili prieskum medzi asi 750 odborníkmi v jednotlivých štátoch EÚ.

Na základe získaných údajov sa potvrdil „obrovský nepomer“ medzi politickou vôľou pre kroky v oblasti úspor energií na národnej úrovni.  V štúdii sa uvádza, že niektoré krajiny „robia len tesné minimum vyžadované európskymi smernicami a niekedy ani to“.

Hodnotiaci rebríček ukazuje najväčší pokrok v politikách energetickej účinnosti vo Fínsku, Dánsku a na Malte. Naopak najhoršie sa v rámci indikátora pokroku umiestnili Taliansko Taliansko patrí medzi zakladajúcich členov Európskej únie. Je členom skupiny G-8 a do eurozóny vstúpilo už pri jej vznikuviac na www.EuropskaUnia.sk » Slovensko Slovensko vstúpilo do EÚ v máji 2004. viac na www.EuropskaUnia.sk »a Česká republika.

 

Zdroj: Energy Efficiency Watch

Koordinátorom projektu EEW je Európske fórum pre obnoviteľné zdroje energie (Opens external link in new windowEUFORES). Ide o neziskovú sieť, ktorej členmi sú poslanci Európskeho parlamentu i národných parlamentov krajín EÚ.

Minulý rok bola prijatá nová smernica o energetickej efektívnosti (2012/27/EÚ), ktorej ustanovenia majú členské štáty do národného poriadku prevziať do 5. júna 2014.

„Tým, že nová smernica zaväzuje členské štáty k tomu, aby stanovili indikatívne národné ciele energetickej účinnosti pre rok 2020 a splnili niekoľko záväzných požiadaviek, je kľúčové posúdiť balíky súčasných politík a vyhodnotiť pokrok uskutočnený pri ich implementácii,“ uviedol generálny tajomník EUFORES Jan Geiss.

Bez smerníc ani krok

Odborníci upozornili, že hlavne v čase krízy táto agenda nezískala veľa pozornosti na najvyššej politickej úrovni a množstvo oslovených expertov zdôraznilo kľúčovú rolu legislatívy EÚ pri stimulovaní akýchkoľvek národných politík.

„Poznamenali, že bez smerníc EÚ by sa v ich krajinách neuskutočnili žiadne alebo takmer žiadne aktivity,“ píše sa v správe.

„Sektorové balíky politík niektorých členských štátov sú do veľkej miery založené na legislatíve EÚ. Spomedzi týchto sektorov sa v národných stratégiách najviac zanedbáva sektor dopravy,“ uviedol Daniel Becker z inštitútu Ecofys, ktorý sa podieľa na projekte EEW.

Dodal, že národné plány sa líšia štruktúrou, obsahom i mierou detailnosti opatrení. Zároveň sa ale zaznamenalo zlepšenie medzi prvými NEEAPs, ktoré krajiny vypracovali v roku 2007, a druhými plánmi, z  roku 2011 a štáty vďaka ich príprave pristupujú k plánovaniu politík energetickej efektívnosti komplexnejšie.

Neambiciózne Slovensko

Podľa odborníkov zo Slovenska, ktorí sa do prieskumu zapojili, patrí SR ku krajinám, kde došlo len k relatívne malému pokroku v politikách energetickej efektívnosti. Ambície týchto politík považujú skôr za nízke. Viac ako 40 % z nich dokonca neverí, že sa podarí dosiahnuť cieľ v oblasti úspor energie.

 

Zdroj: Energy Efficiency Watch

Veľmi kritickí boli najmä v otázke financovania opatrení energetickej efektívnosti, nedostatku dát o potenciáli energetickej efektívnosti, ale poukázali aj na absenciu ľudských i finančných zdrojov v inštitúciách, ktoré majú agendu na starosti.

V minuloročnom prieskume Eurobarometra pritom až 44 % respondentov zo Slovenska uviedlo, že považuje energetickú efektívnosť za prioritu, ktorá by sa mala rozvíjať v nasledujúcich troch dekádach. (EurActiv, Opens external link in new window9.1.2013)

Vyššia kvalita politík sa zaznamenala v sektore rezidenčných budov, kde došlo k zavedeniu minimálnych štandardov energetickej hospodárnosti a certifikátov. V správe sa poukazuje aj na dostupnosť finančnej podpory pre renovácie budov s dôrazom na nízkonákladové riešenia. Autori ale tiež pripomínajú, že udelenie týchto grantov nezávisí od cielených úspor a pri väčšine zatepľovacích úprav sa nevyužíva plný potenciál možných úspor energie.

SPONZORI

US Steel Košice

Reklama

PARTNERI

 

Komentár

Miron Lakomy (26.11.2015)

Aké sú možnosti boja proti kybernetickému džihádizmu?

Aké sú možnosti boja proti kybernetickému džihádizmu?

Základom je, aby sa štáty NATO a EÚ vyhli zdanlivo jednoduchému riešeniu v podobe zvýšenej kontroly internetovej komunikácie alebo cenzúry internetu.

Sieť EurActiv

prev

© 2003-2015 I-Europa, s.r.o. Obsah tejto stránky je autorským dielom. Akékoľvek porušenie autorských práv zakladá občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby. Viac informácií je možné nájsť v sekcii Ochrana autorského práva. ISSN 1337-0235