Hlavná stránkaEnergetikaOettinger vyzval na europeizáciu právomocí v energetike

Oettinger vyzval na europeizáciu právomocí v energetike

(EN)
Usmievavý Oettinger (Európska komisia)

(01.02.2012)

Komisár pre energetiku vyzval k tomu, aby sa národné právomoci odovzdali v prospech inštitúcií EÚ s cieľom vytvoriť po roku 2014 spoločnú európsku energetickú politiku.

Vo svojom včerajšom (31.1.) príhovore Günther Oettinger obvinil členské štáty z toho, že nie sú dostatočne oddané myšlienke „skutočného jednotného trhu s energiou.“ Ako termín na jeho dokončenie síce 27 členských štátov stanovilo rok 2014, ale zdá sa, že naplneniu tohto cieľa sa mnohé krajiny bránia. Komisár pre energetiku naliehal, aby Brusel „vzal zásoby“ toho, čo už bolo dosiahnuté „pretože primárne právo nebolo dostatočné“.

Aj keď termín pre prijatie ustanovení tretieho liberalizačného balíka vypršal v marci 2011, medzi krajiny, ktoré tak dosiaľ neurobili patrí aj Slovensko Slovensko vstúpilo do EÚ v máji 2004. viac na www.EuropskaUnia.sk »

Koncom januára 2012 hospodársky ani ústavnoprávny parlamentný výbor Opens external link in new windownepodporili pred druhým čítaním novely energetických zákonov a hrozí, že poslanci ich neschvália do predčasných parlamentných volieb. Medzi ministrom hospodárstva Jurajom Miškovom, šéfom výboru NRSR pre hospodárstvo Stanislavom Janišom a Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) sa Opens external link in new windowrozprúdilo vzájomné vyčítanie si nedostatočnej verzus zodpovednej prípravy zákonov.

Oettinger: Ide mi o úplnú právomoc pre inštitúcie EÚ

„To, o čo mi na konci dňa ide, je úplná právomoc,“ uviedol na konferencii organizovanej Európskym hospodárskym a sociálnym výborom, „ vrátane energetického mixu a rozhodnutí o tom, ako sa energia spracováva.“

„V tomto momente je to záležitosť členských štátoch, ale verím, že by to malo spadať do rúk Parlamentu a Rady.“

Oettinger povedal, že musí pracovať v rámci existujúcich právomocí Európskej komisie, ale „v roku 2014 možno bude načase formálne rozhodnúť o prehĺbení primárnych právomocí“.

Turecká kapitola energetiky

V netradične otvorenom príhovore komisár vyjadril želanie otvoriť v prístupových rokovaniach s Tureckom kapitolu týkajúcu sa energetiky a rozšíriť európske Opens external link in new windowEnergetické spoločenstvo o ďalšie krajiny, ako Ukrajina Ukrajina je postkomunistická krajina, ktorá sa odčlenila od Sovietskeho zväzu v roku 1991.viac na www.EuropskaUnia.sk » Moldavsko Moldavsko sa osamostatnilo pri rozpade ZSSR v roku 1991. Vláda sa snaží o vstup do NATO NATO je medzivládna organizácia združených krajín s úlohou chrániť slobodu a bezpečnosť svojich členov politickými a vojenskými prostriedkami.viac na www.EuropskaUnia.sk »a EÚ, akékoľvek nádej na realizáciu tohto plánu je však v blízkej dobe nepravdepodobná.viac na www.EuropskaUnia.sk » Gruzínsko Gruzínsko má s EÚ uzavretú Dohodu o partnerstve a spolupráci a je súčasťou Európskej susedskej politiky.viac na www.EuropskaUnia.sk » Nórsko Vzťahy Nórska s EÚ sú riadené predovšetkým Dohodou o Európskom hospodárskom priestore. Tá rozširuje legislatívu jednotného trhu EÚ na Nórsko, Island a Lichtensteinsko, s výnimkou sektoru poľnohospodárstva a rybolovu.viac na www.EuropskaUnia.sk » Švajčiarsko Švajčiarsko je síce členom EFTA, v referende ale odmietlo participovať na Európskom hospodárskom priestore a jeho vzťahy s EÚ tak riadia bilaterálne sektorové dohody. viac na www.EuropskaUnia.sk » Albánsko Albánsko patrí medzi ekonomicky menej vyspelé krajiny Európy. Poľnohospodátstvo tvorí dôležitú časť národného hospodárstva, je to značne agrárna krajinu. viac na www.EuropskaUnia.sk »  Srbsko Po rozpade bývalej Juhoslávie vznikol štát Srbsko a Čierna hora, v roku 2006 si však Čierna zvolila cestu nezávislosti a osamostatnila sa, čím vzniklo Srbsko ako samostatný štát. viac na www.EuropskaUnia.sk » Čierna Hora Čierna hora je posledný štát, ktorý pribudol na mape Európy. V referende v máji 2006 si Čiernohorci vybrali nezávislosť od Srbska a 3. júna bol vyhlásený suverénny štát Čierna hora.viac na www.EuropskaUnia.sk »a krajiny Maghrebu. 

„Energia nekončí na hraniciach EÚ,“ upozornil.

Príhovorom komisára neboli nadšení zástupcovia sektora obnoviteľných zdrojov. „Európa  urgentne potrebuje rýchlejšie pokročiť smerom k jednotnému trhu s elektrinou a Komisia by sa mala koncentrovať na realistické spôsoby ako to urýchliť,“ sťažoval sa jeden z nich EurActivu.

„Členské štáty sa nevzdajú svojho rozhodovania o energetickom mixe,“ uviedol. „Je to odvedenie pozornosti.“

Lisabonská zmluva

Podľa článku 194 Zmluvy o fungovaní EÚ majú členské štáty právo určiť podmienky pre využívanie svojich energetických zdrojov, zvoliť si medzi rôznymi zdrojmi energie a tiež všeobecnú štruktúru svojho zásobovania.

Tradične sa tieto oblasti považovali za záležitosti národnej bezpečnosti a niekedy, uviedol Oettinger, aj za metódu manipulovania s cenami podľa volebného cyklu.

Energetický mix jednotlivých členských krajín sa podstatne líši. Zatiaľ čo v roku 2009 vyrábalo Francúzsko Francúzsko patrí medzi zakladajúce krajiny EÚ, jeho politickí predstavitelia zohrali rozhodujúcu úlohu v procese vytvárania európskej integrácie po druhej svetovej vojne.viac na www.EuropskaUnia.sk »až 82 % elektriny z jadra, Poľsko Poľsko je jednou z krajín Strednej a Východnej Európy, ktorá sa zaraďuje k post-komunistickým. Do EÚ vstúpilo spoločne s ďalšími 9 krajinami regiónu (vrátane Slovenska) v roku 2004.viac na www.EuropskaUnia.sk »zase 87 % elektriny z tuhých palív. Nemecko Nemecko je stále najvyšším prispievateľom so spoločného rozpočtu EÚ, čo mu spolu s ľudnatosťou dáva veľkú váhu v európskej politike.viac na www.EuropskaUnia.sk »či Dánsko Dánsko zakladajúcim členom Severoatlantickej aliancie (NATO). Súčasťou EHS (neskôr EÚ) sa stalo v roku 1973.viac na www.EuropskaUnia.sk »si zase naplánovali dosiahnuť do polovice tohto stočia 100 %  výrobu energie z obnoviteľných zdrojov.

„Toto sú silné argumenty pre odovzdanie týchto právomocí,“ povedal Oettinger. „V nasledujúcej dekáde dáte väčšiu hodnotu, alebo rozhodnete o vyššej hodnote pre obnoviteľnú energiu v energetickom mixe.“

Schulz súhlasí

Predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz uviedol, že Oettingerovu výzvu na europeizáciu v tejto oblasti podporuje, pretože energetickú bezpečnosť EÚ a autonómiu možno dosiahnuť len prostredníctvom užšej integrácie.

„Všetci tí, ktorí nám chcú povedať, že riešenie je na národnej úrovni, sa mýlia,“ povedal Schulz. „Integrácia navyše od toho, čo sa deje na národnej úrovni, je jedinou cestou ako vyriešime naše problémy 21. storočia.“

Priznal ale, že v krátkom čase nemožno očakávať žiadne zmeny vyššie spomínaného článku 194. „Voľbu uskutočňujú členské štáty a správne si môžu vybrať a my ich toho nemôžeme zbaviť,“ uviedol. „Ale právo vybrať si svoj energetický mix je problémom, o ktorom budeme musieť veľa hovoriť.“

SPONZORI

US Steel Košice

Reklama

PARTNERI

 

Komentár

Miron Lakomy (26.11.2015)

Aké sú možnosti boja proti kybernetickému džihádizmu?

Aké sú možnosti boja proti kybernetickému džihádizmu?

Základom je, aby sa štáty NATO a EÚ vyhli zdanlivo jednoduchému riešeniu v podobe zvýšenej kontroly internetovej komunikácie alebo cenzúry internetu.

Sieť EurActiv

prev

© 2003-2015 I-Europa, s.r.o. Obsah tejto stránky je autorským dielom. Akékoľvek porušenie autorských práv zakladá občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby. Viac informácií je možné nájsť v sekcii Ochrana autorského práva. ISSN 1337-0235