Hlavná stránkaEnergetikaOettinger: Cieľ pre úspory energie je stále dosiahnuteľný

Oettinger: Cieľ pre úspory energie je stále dosiahnuteľný

(EN)
Žiarovka & mince (Pixomar, Freedigitalphotos.net)

(23.04.2012)

Európska komisia a dánske predsedníctvo tvrdia, že smernia o energetickej účinnosti by sa „v skutočnosti“ mohla poskladať v nasledujúcich mesiacoch, hoci členské štáty neustále otupujú jej návrhy.

V pôvodnom návrhu Európska komisia Európska komisia je politicky nezávislá, kolegiálna inštitúcia, ktorej poslaním je brániť záujmy Európskej únie. viac na www.EuropskaUnia.sk »nastolila individuálne opatrenia pre každý zo sektorov, ktorý bude hrať rozhodujúcu rolu v znižovaní spotreby energie. Medzi nimi je aj sporné ustanovenie, aby energetické spoločnosti dosiahli u svojich konečných spotrebiteľov každoročne úspory energie o 1,5 %.

„Myslím si, že v skutočnosti je riešenie počas dánskeho predsedníctva možné,“ uviedol v piatok (20.4.) komisár pre energetiku Günther Oettinger po neformálnom stretnutí ministrov členských štátov. Dodal, že dohodu o dosiahnutí úspory energie o 20 % je do 1. júla stále reálna.

„Skutočným posolstvom je, že od nikoho nevzišla žiadna blokáda,“ dodala Oettinger v súvislosti s priebehom stretnutia. „Dúfam, že v júni dokážeme ambicióznym spôsobom prísť s riešením, ktorým sa tento cieľ 20 % zrealizuje.

Odkedy Kodaň prebrala kormidlo rotujúceho predsedníctva v Rade EÚ, Dánsko Dánsko zakladajúcim členom Severoatlantickej aliancie NATO NATO je medzivládna organizácia združených krajín s úlohou chrániť slobodu a bezpečnosť svojich členov politickými a vojenskými prostriedkami.viac na www.EuropskaUnia.sk ». Súčasťou EHS (neskôr EÚ) sa stalo v roku 1973.viac na www.EuropskaUnia.sk »sa snažilo dosiahnuť do polroka dohodu o konečnom texte smernice.

„Myslím si, že toto je najkonštruktívnejšia diskusia, ktorú sme kedy mali v Rade k tomuto dokumentu,“ povedal dánsky minister pre klímu a energetiku Martin Lidegaard.

Veľa práce, kompromisov a flexibility

Krajiny EÚ odmietajú to, aby sa cieľ pre úspory energie o 20 % stal v rámci smernice právne záväzným. V prípade ostatných klimaticko-energetických cieľov do roku 2020 s touto záväznosťou 27 štátov súhlasilo.

Smernica o energetickej efektívnosti sa stala tŕňom v trojstranných rokovaniach inštitúcií EÚ. Ambiciózne návrhy záväzných opatrení zo strany Európskej komisie sa počas rokovaní zmierňovali, až Komisia varovala, že v podľa aktuálnej podoby legislatívneho návrhu sa podarí dosiahnuť len 38 % pôvodne predložených úspor. Úspory by sa tak do roku 2020 nedosiahli na úrovni o 20 %, ale len 15 %.

Taktiež dánske Predsedníctvo Úlohou predsedníckej krajiny je predovšetkým organizovať prácu Rady v jej jednotlivých konfiguráciách a reprezentovať Úniu navonok. Poradie predsedníctiev bolo naposledy určené Rozhodnutím Rady z 1. januára 2007. podľa neho by Slovensko malo prebrať túto funkciu v druhej polovici roku 2016.viac na www.EuropskaUnia.sk »pripustilo, že argumenty o potenciáli smernice podporiť tvorbu pracovných miest v sektore modernizácie budov a znížení závislosti na dovoze ropy a zemného plynu zo zahraničia sa strácajú na úkor obáv o výšku počiatočných investícií.

„Stále je potrebné urobiť veľa práce, dosiahnuť veľa kompromisov, a bude potrebná flexibilita z našej strany aj zo strany Parlamentu a Komisie, ak máme naozaj uspieť pri dokončení tejto smernice,“ uviedol Lidegaard.

Diskusie o konečnej podobe smernice o energetickej účinnosti budú pokračovať tento týždeň.

SPONZORI

US Steel Košice

Reklama

PARTNERI

 

Komentár

Miron Lakomy (26.11.2015)

Aké sú možnosti boja proti kybernetickému džihádizmu?

Aké sú možnosti boja proti kybernetickému džihádizmu?

Základom je, aby sa štáty NATO a EÚ vyhli zdanlivo jednoduchému riešeniu v podobe zvýšenej kontroly internetovej komunikácie alebo cenzúry internetu.

Sieť EurActiv

prev

© 2003-2015 I-Europa, s.r.o. Obsah tejto stránky je autorským dielom. Akékoľvek porušenie autorských práv zakladá občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby. Viac informácií je možné nájsť v sekcii Ochrana autorského práva. ISSN 1337-0235