Hlavná stránkaEnergetikaITER by podľa Komisie mohol ohroziť financovanie Horizontu 2020

ITER by podľa Komisie mohol ohroziť financovanie Horizontu 2020

(EN) (FR)

(03.01.2012)

Európske inštitúcie sa stále nedohodli na budúcom financovaní projektu termojadrovej fúzie. Niektoré štáty požadujú financovanie z rozpočtu EÚ, Komisia sa ale obáva, že tak Brusel nebude môcť podporiť iné výskumné projekty, tak ako zamýšľa podľa návrhu programu Horizont 2020.

Aj keď výstavba medzinárodného termonukleárneho experimentálneho reaktoru ITER pri juhofrancúzskom meste Cadarache sa má začať už tento rok, inštitúcie EÚ sa stále hádajú o to, z čoho by sa mal financovať európsky príspevok. Ten tvorí 45 % z celkového financovania, pričom najväčší podiel pripadá na Francúzsko Francúzsko patrí medzi zakladajúce krajiny EÚ, jeho politickí predstavitelia zohrali rozhodujúcu úlohu v procese vytvárania európskej integrácie po druhej svetovej vojne.viac na www.EuropskaUnia.sk » 

S odkladajúcou sa realizáciou taktiež rastú aj náklady – z odhadovaných 5,9 miliardy eur v roku 2001 na súčasných asi 16 miliárd eur – a podľa kritikov projektu sa ešte môžu zvýšiť. Podľa najradikálnejších z nich je najvyšší čas obrovský projekt zastaviť , zástancovia pripomínajú uzatvorenú medzinárodnú zmluvu, ktorú nemožno len tak ľahko vypovedať.

Pozadie

ITER je projekt experimentálneho termonukleárneho reaktora, ktorý má replikovať procesy prebiehajúce v jadre hviezd a v Slnku.

Výskum fúzie ponúkajú jeho navrhovatelia ako potenciálny zdroj lacného, výdatného a bezuhlíkového paliva. Avšak skeptici hovoria, že fúzia je už niekoľko desaťročí ilúziou a neexistuje dostatok dôkazov, že prinesie praktické výsledky. Podľa environmentálnych skupín, ktoré uprednostňujú financovanie výskumu obnoviteľných zdrojov energie, panujú otázky aj okolo bezpečnosti projektu.

Zo 45% projekt financujú európske krajiny, predovšetkým Francúzsko. Zvyšok peňazí poskytnú ďalšie zúčastnené štáty. Iniciatíva začala v 80. rokoch ako americko-ruský projekt, ale dnes sú doň zapojené aj EÚ, Čína, India, Japonsko a Južná Kórea.

Dlhodobé financovanie zatiaľ nejasné

Financovanie zo strany EÚ v súčasnosti závisí najmä na vôli členských štátov uvoľniť potrebné prostriedky. Už v roku 2010 niektoré vlády prehlásili, že z dôvodu ekonomickej krízy nemajú peniaze nazvyš na financovanie ITER. Európska komisia Európska komisia je politicky nezávislá, kolegiálna inštitúcia, ktorej poslaním je brániť záujmy Európskej únie. viac na www.EuropskaUnia.sk »preto navrhla uvoľniť sumu 1,4 miliardy eur z nepoužitých zdrojov rozpočtu EÚ na rok 2010 a presunom peňazí zo 7. rámcového rozpočtu pre výskum. Koncom roku 2011 sa poľskému predsedníctvu podarilo presvedčiť členské štáty a Európsky parlament o tom, aby chýbajúcu sumu 1,3 miliardy eur uvoľnili z nevyužitých zdrojov spoločného rozpočtu.

Do budúcna ale zatiaľ nie je jasné financovanie v období 2014-2020. Projekt navyše spadá pod zmluvu o Euratome a EÚ za ňu teda nie je bezprostredne zodpovedná.

Komisia požaduje, aby sa ITER financoval oddelene od spoločného rozpočtu. Tento názor  sčasti podporuje aj Európsky parlament Európsky parlament je jediný priamo volený orgán Európskej únie. 785 poslancov je volených každých 5 rokov voličmi vo všetkých členských štátoch Európskej únie.viac na www.EuropskaUnia.sk » Vlády zatiaľ nie sú jednotné – niektoré ho chcú financovať z rozpočtu EÚ, podľa iných by ho mali financovať samé, ďalšia skupina chce pokračovať v rokovaniach.

Komisia sa bojí o program Horizont

Európska komisia sa podľa informácií EurActivu obáva, že keď sa ITER stane položkou v spoločnom rozpočte, môže to ohroziť komunitárny program Horizon 2020, ktorý predstavila koncom novembra 2011 a má slúžiť na zabezpečenie investícií do výskumu a inovácií vo výške 80 miliárd eur (€90 mld. po zohľadnení odhadovanej inflácie 2014 – 2020). Na ostatné výskumné projekty by v tom prípade podľa Komisie nezostal dostatok peňazí.

„Navrhli sme, aby sa ITER vyňal z viacročného rozpočtového rámca, pretože si myslíme, že je to najlepšia cesta ako mu zaistiť plynulú finančnú podporu a ako rozpočet EÚ nevystaviť nečakanému rastu nákladov, ktorý je pri podobných projektoch typický,“ uviedol pre EurActiv hovorca komisára pre priemysel a podnikanie. Dodal, že teraz sú na rade členské štáty: „Dajme im nevyhnutný  čas, aby sa dohodli, potom uvidíme.“

Pozície

Helga Nowotny, riaditeľka Európskej rady pre výskum Opens external link in new windowuviedla: „V čase krízy nie je nič definitívne a navyše, čísla [pre Horizont] navrhla Európska komisia. Stále ich ešte musia v dlhotrvajúcich rokovaniach potvrdiť Európsky parlament a Rada.“

Belgický europoslanec zo strany Zelených Philippe Lamberts dúfa, že ITTER „bude mimo viacročného finančného rámca, aby si ľudia uvedomili, že je to nerealistické úsilie. Naša opozícia voči tomuto projektu je konzistentná. Je to biely slon, neočakáva sa skôr ako do 50 rokov od teraz prinesie nejakú energiu a je to pohyblivý cieľ, ktorý si nemôžeme dovoliť.“

SPONZORI

US Steel Košice

Reklama

PARTNERI

 

Komentár

Miron Lakomy (26.11.2015)

Aké sú možnosti boja proti kybernetickému džihádizmu?

Aké sú možnosti boja proti kybernetickému džihádizmu?

Základom je, aby sa štáty NATO a EÚ vyhli zdanlivo jednoduchému riešeniu v podobe zvýšenej kontroly internetovej komunikácie alebo cenzúry internetu.

Sieť EurActiv

prev

© 2003-2015 I-Europa, s.r.o. Obsah tejto stránky je autorským dielom. Akékoľvek porušenie autorských práv zakladá občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby. Viac informácií je možné nájsť v sekcii Ochrana autorského práva. ISSN 1337-0235