Hlavná stránkaEnergetikaEP sleduje debatu ministrov o úsporách energie

EP sleduje debatu ministrov o úsporách energie

(EN)
Zelené domčeky (graur codrin, Freedigitalphotos)

(14.02.2012)

Ministri dnes budú v Bruseli prvýkrát oficiálne diskutovať o návrhu smernice o energetickej účinnosti, ktorou by sa spotreba energie mala do konca desaťročia zredukovať o 20 %. Rozhovory sa pravdepodobne sústredia na zvýšenie flexibility tejto legislatívy.

Jedným z hlavných bodov Opens external link in new windowagendy dnešného zasadnutia Rady ministrov pre energetiku je návrh smernice, kde sú pozície jednotlivých štátov už pomerne jasné. Väčšina z členských krajín odmieta záväzný cieľ pre úspory energie, ale je ochotná akceptovať záväzné opatrenia, pokiaľ bude ich realizácia dostatočne flexibilná.

Martin Lidegaard, dánsky minister pre klímu, energetiku a výstavbu, ktorý bude zasadnutiu predsedať, uviedol: „Nikto sa z tohto nechce pohnúť. Z Rady neprichádzajú žiadne návrhy, ktoré by viedli k tomu, aby sa cieľ stal záväzným. A my to tiež nebudeme meniť – bola to napokon Rada, ktorá to takto nastavila.“

Podľa zdrojov z Európskeho parlamentu ale boj o záväzné ciele ešte neskončil. Europoslanec Claude Turmes (Zelení, Luxembursko Luxembursko patrí medzi zakladajúcich členov EÚ, už počas druhej svetovej vojny (1944) vytvorila exilová vláda s Belgickom a Holandskom združenie Benelux.viac na www.EuropskaUnia.sk » pre EurActiv zdôraznil, spravodajca EP pre túto smernicu, že sa bude snažiť presadiť záväzné ciele i opatrenia a bude hľadať špecifické nástroje na financovanie energetickej efektívnosti.

Zrýchlené prijímanie v EP

Turmes ale potrebuje podporu zo všetkých politických skupín. Dohodu medzi inštitúciami EÚ by rád dosiahol ešte počas dánskeho predsedníctva. Ako pre EurActiv uviedli zdroje z EÚ, nasledujúce cyperské Predsedníctvo Úlohou predsedníckej krajiny je predovšetkým organizovať prácu Rady v jej jednotlivých konfiguráciách a reprezentovať Úniu navonok. Poradie predsedníctiev bolo naposledy určené Rozhodnutím Rady z 1. januára 2007. podľa neho by Slovensko malo prebrať túto funkciu v druhej polovici roku 2016.viac na www.EuropskaUnia.sk »totiž nebude smernicu považovať za prioritu a hrozilo by, že rokovania sa odsunú až do roku 2013.

V prípade zrýchleného postupu by Európsky parlament Európsky parlament je jediný priamo volený orgán Európskej únie. 785 poslancov je volených každých 5 rokov voličmi vo všetkých členských štátoch Európskej únie.viac na www.EuropskaUnia.sk »nemusel hlasovať v pléne predtým než môžu začať rokovania medzi EP, dánskym predsedníctvom a členskými štátmi. Ako uviedol zdroje z predsedníctva, pozície krajín voči súčasnému textu smernice sú protichodné a pre uspokojenie ich námietok „budeme musieť zaviesť viac flexibility“.

Väčšia flexibilita ale bude vyžadovať silnejší dozor implementácie legislatívy na strane EÚ aj národných štátov. Členské štáty napríklad budú musieť dokumentovať či na národnej úrovni existujú nákladovo efektívnejšie cesty zvyšovania energetickej účinnosti, ak sa rozhodnú odkloniť sa o opatrení navrhnutých v smernici.

Ako uviedol zdroj z Dánska, „preto chceme začať rokovania len čo sa uskutoční hlasovanie v ITRE.“ Výbor EP pre priemysel, výskum a energetiku bude o smernici hlasovať 28. februára.

EĽS rozdelená

Na národnej úrovni sú stávky vysoké, keďže ekonomické výzvy neuľahčujú prijímanie environmentálnych opatrení. Ako pre EurActiv priznal jeden zo zdrojov, niektorí Europoslanci Europoslanec je člen priamo voleného zákonodarného orgánu Európskej únie - Európskeho parlamentu. Europoslanci sú ekvivalentom poslancov národných parlamentov na európskej úrovni. viac na www.EuropskaUnia.sk »sa tak rozhodujú na základe pozície svojej krajiny, „ďalší sú proste proti“.

Najväčšia politická skupina v EP Európska ľudová strana sa zdá byť najviac rozdelená v otázke opatrení a cieľov navrhnutých v smernici. Členovia EĽS tak pravdepodobne budú svoje rozhodnutie odvíjať od spoločnej pozície Rady.

Podľa rovnakého zdroja existuje „znepokojujúco vysoký počet“ europoslancov zo skupiny EĽS, ktorí vyjadrili podporu záväzným cieľom, ale len výmenou za vymazanie povinnosti energetických spoločností dosiahnuť každoročne úspory 1,5 % u svojich zákazníkov. To by ešte viac oslabilo základ pre rokovania s Radou.

Aktivisti, blízki tomuto legislatívnemu procesu, popisujú postoj niektorých europoslancov ako „procedurálne triky a taktiku, ktorými sa snažia oddialiť hlasovanie v ITRE a začiatok rokovaní s Radou“.

Ďalšie parlamentné frakcie - socialistu, liberáli i zelení – podporujú ambiciózny prístup k smernici. Podľa zdrojov z dánskeho predsedníctva sú hlavnými dôvodmi nerozhodnosti niektorých europoslancov otázka flexibility, subsidiarity a proporcionality.

SPONZORI

US Steel Košice

Reklama

PARTNERI

 

Komentár

Miron Lakomy (26.11.2015)

Aké sú možnosti boja proti kybernetickému džihádizmu?

Aké sú možnosti boja proti kybernetickému džihádizmu?

Základom je, aby sa štáty NATO a EÚ vyhli zdanlivo jednoduchému riešeniu v podobe zvýšenej kontroly internetovej komunikácie alebo cenzúry internetu.

Sieť EurActiv

prev

© 2003-2015 I-Europa, s.r.o. Obsah tejto stránky je autorským dielom. Akékoľvek porušenie autorských práv zakladá občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby. Viac informácií je možné nájsť v sekcii Ochrana autorského práva. ISSN 1337-0235