Hlavná stránkaEnergetikaČo znamená závislosť Európy na dovoze energie?

Čo znamená závislosť Európy na dovoze energie?

(EN)
Autor: Elena Gerebizza

(23.04.2012)

Zatiaľ čo EÚ diskutuje o ďalších krokoch pre ekologickejšie hospodárstvo ako ceste vymaniť sa z finančnej krízy, zabúda na svoju vlastnú energetickú závislosť na „špinavých palivách“, argumentuje Elena Gerebizza z Kampane za reformu Svetovej banky.

„Dánske Predsedníctvo Úlohou predsedníckej krajiny je predovšetkým organizovať prácu Rady v jej jednotlivých konfiguráciách a reprezentovať Úniu navonok. Poradie predsedníctiev bolo naposledy určené Rozhodnutím Rady z 1. januára 2007. podľa neho by Slovensko malo prebrať túto funkciu v druhej polovici roku 2016.viac na www.EuropskaUnia.sk »v EÚ uzavrelo neformálne stretnutie ministrov energetiky a životného prostredia, kde sa zišli komisár pre životné prostredie Janez Potočnik Komisár pre vedu a výskum (2004 - 2009)viac na www.EuropskaUnia.sk » komisárka pre klimatické opatrenia Connie Hedegaard i komisár pre energetiku Günther Oettinger, aby diskutovali ako čo najlepšie orientovať politiky bloku v environmentálnej a energetickej oblasti a zaistila sa zelenšia Európa, ktorou sa pomôže vyriešiť finančná kríza. Zasadnutie nasleduje po nedávnom zverejnení Energetickej cestovnej mapy EÚ, v ktorej Komisia načrtla rozličné scenáre pre zavedenie energetickej transformácie Európy do roku 2050.

Hoci cestovná mapa má prvky, ktoré by mohli viesť k dekarbonizácii európskeho hospodárstva a znížiť množstvo fosílnych palív v rámci energetického mixu EÚ, bolo by chabé hovoriť o tom, že je riešením na to, aby EÚ nastúpila zelenú cestu smerom k ekonomickej obnove. EÚ sa musí zaoberať svojim nadmerným spoliehaním sa na fosílne palivá, predovšetkým na tie, ktoré sú importované zo zahraničia.

Pozadie

Elena Gerebizza je v rámci Kampane za reformu Svetovej banky zodpovedná za oblasť energetiky a klímy. Ide o skupinu aktivistov so sídlom v Ríme, ktorá je členom siete mimovládnych organizácií s názvom Opens external link in new windowCounter Balance. Tá sleduje najmä aktivity Európskej investičnej banky.

V súčasnosti EÚ dováža až do 50 % energie, ktorú spotrebováva, a už v roku 2007 Komisia predpovedala, že „s bežnou prevádzkou“ vyskočí závislosť EÚ na dovoze energie z vtedajších 50 % celkovej spotreby energie v EÚ do roku 2030 na 65 %. Závislosť na dovoze plynu stúpne podľa očakávaní z 57 % na 84 % do roku 2030, pri rope z 82 % na 93 %.

Ako bolo naznačené v správe „Za našimi hranicami: Kritika vonkajšej dimenzie energetickej politiky EÚ a jej finančných mechanizmov“, energetická závislosť Európy má nielen vážne implikácie pre životné prostredie, ľudské práva a rozvoj v krajinách, ktoré zásobujú energetické potreby Európy. Zároveň sa tým v Európe vytvárajú rastúce neistoty ako dôsledok spoliehania sa Únie na zahraničné zdroje energie. Tento scenár je v konflikte s cieľmi EÚ zredukovať emisie a ustanoveniami Lisabonskej zmluvy pokiaľ ide o udržateľnosť, aktivity a politiky EÚ, ktoré majú dopad na krajiny mimo EÚ.

Energetika, životné prostredie a klimatická zmena sú neoddeliteľné od ekonomických a výrobných úvah, ktoré si Európa zvolí pri postupe z finančnej krízy, a definovanie tejto budúcnosti znamená rozhodnúť dnes o tom, aký typ infraštruktúry sa má vybudovať, aby sa podporila skutočne transformačná agenda. Nie je to o tom, umožniť spoločnostiam vybrať si najmenej drahé spôsoby redukcie emisií, ani presadzovať ciele energetickej efektívnosti, zatiaľ čo sa bude používať schéma pre obchodovanie s emisiami, ktorá umožní pokračovať v bežnej prevádzke.

Naopak, znamená to predefinovať rolu Európy tvárou v tvár jej susedom a jej priority vzhľadom na externé ciele Lisabonskej zmluvy, otvoriac priestor pre diskusie o skutočných energetických potrebách Európy a o tom, ako sa musí reorganizovať spoločnosť, aby prekonala tieto výzvy.

Energetická infraštruktúra v Európe vyžaduje miliardy eur v investíciách, čo je z veľkej časti účet, ktorý podpíšu európski občania cez verejné finančné inštitúcie ako je Európska investičná banka Európska investičná banka bola založená v roku 1958 ako dlhodobá úverová banka EÚ. Jej hlavnou úlohou je prispievať k integrácii, vyrovnanému vývoju a hospodárskej a sociálnej súdržnosti členských krajín. viac na www.EuropskaUnia.sk »a Európska banka pre obnovu a rozvoj. Je preto legitímne pýtať sa, akej ekonomike táto infraštruktúra slúži a rovnako zaistiť, že tieto priority majú vysokú pozíciu na agende fór, ako bolo nedávne ministerské stretnutie v Dánsku.“

SPONZORI

US Steel Košice

Reklama

PARTNERI

 

Komentár

Miron Lakomy (26.11.2015)

Aké sú možnosti boja proti kybernetickému džihádizmu?

Aké sú možnosti boja proti kybernetickému džihádizmu?

Základom je, aby sa štáty NATO a EÚ vyhli zdanlivo jednoduchému riešeniu v podobe zvýšenej kontroly internetovej komunikácie alebo cenzúry internetu.

Sieť EurActiv

prev

© 2003-2015 I-Europa, s.r.o. Obsah tejto stránky je autorským dielom. Akékoľvek porušenie autorských práv zakladá občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby. Viac informácií je možné nájsť v sekcii Ochrana autorského práva. ISSN 1337-0235