Hlavná stránkaBudúcnosť EÚVoľby 2010: EÚ v programoch politických strán

Voľby 2010: EÚ v programoch politických strán

(29.05.2010)

EurActiv.sk pripravil k voľbám analýzu európskeho rozmeru vo volebných pogramoch ôsmich kandidujúcich politických strán - ĽS-HZDS, KDH, MOST-HÍD, SAS, SDKÚ-DS, SMER-SD, SNS, SMK.

Účasť Slovenska na projekte integrovanej Európy spoluvytvára politickú a legislatívnu realitu viac ako si uvedomuje väčšina voličov i nevoličov. Preto sa EurActiv.sk rozhodol vypracovať analýzu volebných programov politických strán z hľadiska, akým v nich pracujú s EÚ a s európskymi politikami. 

Zámerom tejto analýzy nie je normatívne hodnotenie programov, ale porovnanie akcentov v témach EÚ a komparácia vyčleneného priestoru pre oblasť európskych politík v rámci deklarovaných cieľov. Porovnanie robíme v dvoch rovinách:

  • medzi stranami navzájom;
  • v čase (hlavné posuny v záujmoch strán oproti programom z roku 2006 v prípade, že kandidovali).

Analýza sa snaží odpovedať na to, do akej miery majú slovenské politické strany ambíciu pôsobiť pri dosahovaní cieľov na európskej úrovni a identifikovať, ktoré európske iniciatívy prijali „za svoje“.

V porovnaní sme sa sústredili na obsahovo najrelevantnejšie ambície strán formovať európsku realitu.

Okrem toho sme vytvorili jednotný rámec, ktorý umožňuje porovnať „európske rozmery“ jednotlivých dokumentov. Tento rámec stojí na kvantifikácii piatich rozmerov, ktorými je v programoch ponímaná Európska únia, resp. európska integrácia 

1. EÚ ako referenčný rámec

2. EÚ ako agent hospodárskeho rozvoja

3. EÚ ako potenciálna hrozba

4. EÚ ako súčasť riešenia

5. Pozície smerom k EÚ

Predmetom analýzy je osem politických strán (ĽS-HZDS, KDH, MOST-HÍD, SAS, SDKÚ-DS, SMER-SD, SNS, SMK). Výber vyplýva z prieskumov voličských preferencií, podľa ktorých majú tieto strany najväčšiu šancu prekročiť päťpercentné kvórum pre vstup do Národnej rady SR.

Základné porovnanie ukázalo, že európsky rozmer je v roku 2010 celkovo menej dôležitý. Prejavuje sa to napríklad menej častým odvolávaním sa na EÚ ako na referenčný rámec v programoch.

V programoch sa nachádzajú koncepty, ciele, priority, ktoré boli formulované na európskej úrovni (vedomostná spoločnosť, rozvoj obnoviteľných zdrojov energie, podpora malých a stredných podnikov, podpora cezhraničnej spolupráce regiónov), vo väčšine prípadov však pri nich nie je explicitne európsky rozmer uvádzaný.

Politické strany vo volebných programoch, až na výnimky, neuvádzajú pozície k viacerým dôležitým európskym témam ako je nová Finančná perspektíva Finančná perspektíva EÚ označuje rámec pre rozpočtové priority EÚ na niekoľko rokov vopred. Aj keď sa v nej hovorí o finančných záväzkoch na každý rok, nejedná sa o pevný ročný rozpočet ako taký.viac na www.EuropskaUnia.sk »2014-2020, podoba novej kohéznej politiky, obsah spoločnej zahraničnej politiky či postavenie Slovenska v rámci novej inštitucionálnej architektúry EÚ, či klimatická politika. 

Analýzu si môžete stiahnuť na Initiates file downloadtejto linke

Reklama

PARTNERI

Friedrich Ebert Stiftung sfpalogo ivologo FiF UK

 

Komentár

Jacques Delors, Pascal Lamy a António Vitorino (08.07.2015)

EÚ a Grécko: Zmena optiky a Odyseova cesta

EÚ a Grécko: Zmena optiky a Odyseova cesta

Situácia Grécka by sa ešte zhoršila, ak by svoj dlh nesplatilo, ba dokonca opustilo eurozónu, píšu vedúci predstavitelia Inštitútu Jacquesa Delorsa.

Kalendár

22.11.2015 - 24.11.2015 Central European Energy Conference 2015

16.11.2015 - 19.11.2015 How Europe Works: A First-Hand Introduction on EU Institutions

19.10.2015 - 19.10.2015 Digitálna gramotnosť a trh práce

15.10.2015 - 15.10.2015 Medzinárodná konferencia Rozvoj a demokracia

14.10.2015 - 14.10.2015 Rozvojový deň 2015

07.10.2015 - 09.10.2015 CIVITAS Forum 2015

05.10.2015 - 08.10.2015 How Europe Works: A First-Hand Introduction on EU Institutions

24.09.2015 - 25.09.2015 Neformálne zasadnutie ministrov pre zamestnanosť, sociálnu politiku a zdravie

25.09.2015 - 25.09.2015 Európska Noc Výskumníkov 2015

22.09.2015 - 22.09.2015 Ako udržateľne zvýšiť zamestnanosť

18.09.2015 - 18.09.2015 Rada pre životné prostredie

14.09.2015 - 15.09.2015 Neformálne zasadnutie ministrov poľnohospodárstva

13.09.2015 - 15.09.2015 Athens Democracy Forum

14.09.2015 - 14.09.2015 Rada pre všeobecné záležitosti

11.09.2015 - 12.09.2015 Neformálne zasadnutie ministrov pre hospodárske a finančné záležitosti

11.09.2015 - 11.09.2015 Euroskupina

08.09.2015 - 10.09.2015 HR Week: How to Recruit and Retain the Best Talent

07.09.2015 - 10.09.2015 Plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu

08.09.2015 - 09.09.2015 DOX IN VITRO 2015

04.09.2015 - 05.09.2015 Neformálne zasadnutie ministrov zahraničných vecí - Gymnich

02.09.2015 - 03.09.2015 Neformálne zasadnutie ministrov obrany

24.08.2015 - 24.08.2015 Transformation and educational processes in the Visegrad group countries

20.08.2015 - 23.08.2015 Agrokomplex

04.08.2015 - 10.08.2015 Informačné semináre k programu Európa pre občanov

Sieť EurActiv

prev

© 2003-2015 I-Europa, s.r.o. Obsah tejto stránky je autorským dielom. Akékoľvek porušenie autorských práv zakladá občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby. Viac informácií je možné nájsť v sekcii Ochrana autorského práva. ISSN 1337-0235