Hlavná stránkaBudúcnosť EÚVoľby 2010: EÚ v programoch politických strán

Voľby 2010: EÚ v programoch politických strán

(29.05.2010)

EurActiv.sk pripravil k voľbám analýzu európskeho rozmeru vo volebných pogramoch ôsmich kandidujúcich politických strán - ĽS-HZDS, KDH, MOST-HÍD, SAS, SDKÚ-DS, SMER-SD, SNS, SMK.

Účasť Slovenska na projekte integrovanej Európy spoluvytvára politickú a legislatívnu realitu viac ako si uvedomuje väčšina voličov i nevoličov. Preto sa EurActiv.sk rozhodol vypracovať analýzu volebných programov politických strán z hľadiska, akým v nich pracujú s EÚ a s európskymi politikami. 

Zámerom tejto analýzy nie je normatívne hodnotenie programov, ale porovnanie akcentov v témach EÚ a komparácia vyčleneného priestoru pre oblasť európskych politík v rámci deklarovaných cieľov. Porovnanie robíme v dvoch rovinách:

  • medzi stranami navzájom;
  • v čase (hlavné posuny v záujmoch strán oproti programom z roku 2006 v prípade, že kandidovali).

Analýza sa snaží odpovedať na to, do akej miery majú slovenské politické strany ambíciu pôsobiť pri dosahovaní cieľov na európskej úrovni a identifikovať, ktoré európske iniciatívy prijali „za svoje“.

V porovnaní sme sa sústredili na obsahovo najrelevantnejšie ambície strán formovať európsku realitu.

Okrem toho sme vytvorili jednotný rámec, ktorý umožňuje porovnať „európske rozmery“ jednotlivých dokumentov. Tento rámec stojí na kvantifikácii piatich rozmerov, ktorými je v programoch ponímaná Európska únia, resp. európska integrácia 

1. EÚ ako referenčný rámec

2. EÚ ako agent hospodárskeho rozvoja

3. EÚ ako potenciálna hrozba

4. EÚ ako súčasť riešenia

5. Pozície smerom k EÚ

Predmetom analýzy je osem politických strán (ĽS-HZDS, KDH, MOST-HÍD, SAS, SDKÚ-DS, SMER-SD, SNS, SMK). Výber vyplýva z prieskumov voličských preferencií, podľa ktorých majú tieto strany najväčšiu šancu prekročiť päťpercentné kvórum pre vstup do Národnej rady SR.

Základné porovnanie ukázalo, že európsky rozmer je v roku 2010 celkovo menej dôležitý. Prejavuje sa to napríklad menej častým odvolávaním sa na EÚ ako na referenčný rámec v programoch.

V programoch sa nachádzajú koncepty, ciele, priority, ktoré boli formulované na európskej úrovni (vedomostná spoločnosť, rozvoj obnoviteľných zdrojov energie, podpora malých a stredných podnikov, podpora cezhraničnej spolupráce regiónov), vo väčšine prípadov však pri nich nie je explicitne európsky rozmer uvádzaný.

Politické strany vo volebných programoch, až na výnimky, neuvádzajú pozície k viacerým dôležitým európskym témam ako je nová Finančná perspektíva Finančná perspektíva EÚ označuje rámec pre rozpočtové priority EÚ na niekoľko rokov vopred. Aj keď sa v nej hovorí o finančných záväzkoch na každý rok, nejedná sa o pevný ročný rozpočet ako taký.viac na www.EuropskaUnia.sk »2014-2020, podoba novej kohéznej politiky, obsah spoločnej zahraničnej politiky či postavenie Slovenska v rámci novej inštitucionálnej architektúry EÚ, či klimatická politika. 

Analýzu si môžete stiahnuť na Initiates file downloadtejto linke

Reklama

PARTNERI

Friedrich Ebert Stiftung sfpalogo ivologo FiF UK

 

Kalendár

22.11.2015 - 24.11.2015 Central European Energy Conference 2015

16.11.2015 - 19.11.2015 How Europe Works: A First-Hand Introduction on EU Institutions

24.10.2015 - 02.11.2015 Genoa Science Festival

28.10.2015 - 30.10.2015 GSS 2015 – Conference on Global Systems Science

28.10.2015 - 29.10.2015 Politický seminár pre mladých

22.10.2015 - 23.10.2015 Rada pre poľnohospodárstvo a rybárstvo

20.10.2015 - 22.10.2015 ICT 2015 Innovate, Connect, Transform

20.10.2015 - 21.10.2015 Ocean Energy Europe 2015

19.10.2015 - 19.10.2015 Digitálna gramotnosť a trh práce

19.10.2015 - 19.10.2015 ECFIN Annual Tax Workshop

15.10.2015 - 16.10.2015 Európska rada

13.10.2015 - 16.10.2015 Smart City 360° Summit

15.10.2015 - 15.10.2015 Medzinárodná konferencia Rozvoj a demokracia

14.10.2015 - 14.10.2015 Rozvojový deň 2015

13.10.2015 - 13.10.2015 Rada pre všeobecné záležitosti

12.10.2015 - 12.10.2015 Rada pre zahraničné veci

08.10.2015 - 09.10.2015 Rada pre spravodlivosť a vnútorné veci

08.10.2015 - 09.10.2015 ENVIROMANAGEMENT 2015

07.10.2015 - 09.10.2015 CIVITAS Forum 2015

05.10.2015 - 08.10.2015 How Europe Works: A First-Hand Introduction on EU Institutions

08.10.2015 - 08.10.2015 Rada pre dopravu, telekomunikácie a energetiku

07.10.2015 - 07.10.2015 Neformálne zasadnutie ministrov dopravy

28.09.2015 - 06.10.2015 Valné zhromaždenie OSN

06.10.2015 - 06.10.2015 Rada pre hospodárske a finančné záležitosti

05.10.2015 - 06.10.2015 Podnikateľské fórum „2nd India – Central Europe Business Forum“

Sieť EurActiv

prev

© 2003-2015 I-Europa, s.r.o. Obsah tejto stránky je autorským dielom. Akékoľvek porušenie autorských práv zakladá občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby. Viac informácií je možné nájsť v sekcii Ochrana autorského práva. ISSN 1337-0235