Life +

Life+ Finančný nástroj pre životné prostredie (2012/C 74/08)

(21.03.2012 - 26.09.2012)

Chrániť, zachovávať, obnovovať, monitorovať a uľahčovať fungovanie prírodných systémov, prirodzených biotopov, divokorastúcej flóry a fauny. Šíriť informácie a zvyšovať povedomie o otázkach životného prostredia.

Cieľ výzvy

V rámci EÚ chrániť, zachovávať, obnovovať, monitorovať a uľahčovať fungovanie prírodných systémov, prirodzených biotopov, divokorastúcej flóry a fauny s cieľom zastaviť úbytky v oblasti biodiverzity vrátane diverzity genetických zdrojov.

Šíriť informácie a zvyšovať povedomie o otázkach životného prostredia vrátane ochrany pred lesnými požiarmi a podporovať sprievodné opatrenia, ako napríklad poskytovanie informácií, komunikačné činnosti a kampane, konferencie a odborná príprava vrátane odbornej prípravy týkajúcej sa ochrany pred lesnými požiarmi.

Oprávnené územie

Celé územie Európskej únie

Oprávnení žiadatelia

Návrhy musia predkladať subjekty zaregistrované v členských štátoch Európskej únie, ktoré sú verejnými a/alebo súkromnými orgánmi, subjektmi a inštitúciami.

 

Miera spolufinancovania

1. LIFE+ Projekty v oblasti prírody a biodiverzity

  • Miera finančnej podpory Únie bude maximálne 50 % oprávnených nákladov.
  • Vo výnimočných prípadoch sa uplatní maximálna 75 % miera spolufinancovania v súvislosti s návrhmi, ktoré budú zamerané na prioritné biotopy/druhy uvedené v smernici o vtákoch a v smernici o biotopoch.

2. LIFE+ Politika a riadenie v oblasti životného prostredia

  • Miera finančnej podpory Únie bude maximálne 50 % oprávnených nákladov.

3. LIFE+ Informovanosť a komunikácia

  • Miera finančnej podpory Únie bude maximálne 50 % oprávnených nákladov.

 

Rozpočet výzvy - 276 710 000 EUR

 

Adresa implementačnej agentúry

Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor riadenia programov

Mgr. Zuzana Fáberová – tel: 02/5956 2432

zuzana.faberova@enviro.gov.sk

Ing. Peter Jány - tel: 02/5956 2664

peter.jany@enviro.gov.sk

 

Riadiaci orgán

Ministerstvo životného prostredia SR

 

Originál výzvy v slovenčine nájdete na Opens external link in new windowtejto linke.

Originál výzvy v angličtine nájdete na Opens external link in new windowtejto linke.

 

Späť na operačný program

 

Zaujímajú ma výzvy z oblasti:

Reklama

OBSAHOVÝ PARTNER

Reklama

Komentár

Miron Lakomy (26.11.2015)

Aké sú možnosti boja proti kybernetickému džihádizmu?

Aké sú možnosti boja proti kybernetickému džihádizmu?

Základom je, aby sa štáty NATO a EÚ vyhli zdanlivo jednoduchému riešeniu v podobe zvýšenej kontroly internetovej komunikácie alebo cenzúry internetu.

Sieť EurActiv

prev

© 2003-2015 I-Europa, s.r.o. Obsah tejto stránky je autorským dielom. Akékoľvek porušenie autorských práv zakladá občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby. Viac informácií je možné nájsť v sekcii Ochrana autorského práva. ISSN 1337-0235