Podnikanie a práca (30.10.2014)

Juncker hľadá projekty

Jean-Claude Juncker, Zdroj: Rada, Luxemburské predsedníctvo

Nový predseda Európskej komisie Juncker chce do ekonomiky EÚ investovať až 300 miliárd EUR. Projekty identifikujú európske a národné pracovné skupiny. Na prepájanie súkromných a verejných zdrojov bol vytvorený Slovenský investičný holding. 

Energetika (30.10.2014)

EÚ podporí energetické prepájanie členských štátov až 647 miliónmi EUR

Členské krajiny odsúhlasili nový Nástroj na prepájanie Európy v oblasti energetiky, ktorý podporí infraštru...

Energetika (30.10.2014)

Ukrajina stále bez ruského plynu

Ani po ďalšom kole rokovaní medzi ruským a ukrajinským ministrom pre energetiku sa nepodarilo dospieť k doh...

Obrana a bezpečnosť (29.10.2014)

Británia sa nepripojí k záchranným misiám EÚ v Stredomorí

Spojené kráľovstvo neposkytne podporu operácii Triton, ktorú považuje za zbytočný pull faktor pri migrácii...

Informačná spoločnosť (29.10.2014)

Google jedným z dôvodov reformy autorských práv

Životné prostredie (29.10.2014)

Balík opatrení odpadového hospodárstva je príliš ambiciózny

Životné prostredie (29.10.2014)

EÚ na správnej ceste k dosiahnutiu klimatických a energetických cieľov 20-20-20

Hospodárske riadenie EÚ (28.10.2014)

Taliani a Francúzi sa priblížili naplneniu rozpočtových pravidiel

Viac

Reklama

Súbory liniek

15.07.2014

Zdroj: Európsky parlament

Aféra Snowden: Ako zmenila Európu?

V roku 2013 zverejnil americký občan Edward Snowden cez médiá informácie, ktoré získal z americkej NSA. Verejnosti v Európe po prvýkrát ukázali rozsah sledovania politikov a bežných ľudí zo strany tajných služieb. Čo si z toho EÚ odniesla?

04.07.2014

zdroj: EP

Nový europarlament 2014-2019

Ako pretvorili májové eurovoľby Európsky parlament? Aké frakcie a väčšiny sa v ňom sformujú?

30.05.2014

Zdroj: EP

Výsledky eurovolieb 2014

Najväčší počet kresiel obsadí Európska ľudová strana pred socialistami a liberálmi. Krajná pravica i ľavica mierne posilnili.

Viac

Analýzy

Energetika

Svetová správa o stave jadrovej energie 2014

Produkcia energie z jadra bola na ústupe aj v roku 2013. Nové elektrárne stavajú najmä v Číne. Hoci investí...

Autor: Mycle Schneider, Anthony Froggatt, et al.

Životné prostredie

Globálny rozmer európskej hospodárskej činnosti: outsourcing environmentálnych záťaží

Dovezené suroviny a produkty zanechávajú environmentálnu stopu v krajine pôvodu. Európske politiky zamerané...

Autor: Európska environmentálna agentúra

Podnikanie a práca

Maloobchodné banky boli počas finančnej a hospodárskej krízy najodolnejšie.

Maloobchodné banky zaznamenali rasť aj počas finančnej krízy z 2008. Najhoršie v testoch dopadli investičné...

Autor: CEPS a International Observatory on Financial Services Cooperatives
Viac

Aktuálne výzvy

(22.8.2013 - Deadline: 22.8.2013)

Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Zvýšte energetickú efektívnosť a podiel spotreby obnoviteľných zdro...

(22.2.2013 - Deadline: 24.5.2013)

Podpora zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a službách

Využite možnosť získať finančné prostriedky na nákup inovatívnych a...

(3.8.2012 - Deadline: Priebežne )

Výzvy na predloženie návrhov 2013 v rámci programu celoživotného vzdelávania 2011 – 2013

Program sa vzťahuje na všetky typy a úrovne vzdelávania, odborného...

Viac

Infografika

Podľa Lisabonskej zmluvy musí Európska rada (hlavy štátov a vlád členských krajín členských krajín EÚ) pri nominovaní predsedu Európskej komisie (v júli 2014) zobrať do úvahy výsledky volieb do Európskeho parlamentu. Najväčšie európske politické strany si to vysvetlili tak, že do volieb išli so svojimi vlastnými kandidátmi na predsedu Komisie. 05.06.2014 Výber nového šéfa Európskej komisie Podľa Lisabonskej zmluvy musí Európska rada (hlavy štátov a vlád členských krajín členských krajín EÚ) pri nominovaní predsedu Európskej komisie (v júli 2014) zobrať do úvahy výsledky volieb do Európskeho parlamentu. Najväčšie európske politické strany si to vysvetlili tak, že do volieb išli so svojimi vlastnými kandidátmi na predsedu Komisie.
Viac

SPONZORI

Neulogy Philip Morris International Vseobecna uverova banka
ENVI-PAK U.S. Steel Košice

Reklama

PARTNERI

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku EuroPolicy Európsky kontaktný bod
Centire American Chamber of Commerce Enterprise Europe Network Slovakia

Komentár

Grigorij Mesežnikov (28.10.2014)

Integračná poistka slovenskej demokracie

Integračná poistka slovenskej demokracie

Pri hodnotení dopadov desaťročného členstva Slovenska v Európskej únii by nemala chýbať úvaha o význame nášho vstupu do EÚ v kontexte celkovej demokratizácie spoločnosti.

© 2003-2014 I-Europa, s.r.o. Obsah tejto stránky je autorským dielom. Akékoľvek porušenie autorských práv zakladá občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby. Viac informácií je možné nájsť v sekcii Ochrana autorského práva. ISSN 1337-0235