Podnikanie a práca (27.11.2014)

Nemecko zavádza rodové kvóty do firiem

Zdroj: TASR/AP Photo/Darko Bandic

Dozorné rady asi stovky nemeckých firiem kótovaných na burze budú obsadzované s 30 % kvótami pre obsadenie ženami.  

TTIP (27.11.2014)

Bulharsko podmieňuje podpis TTIP zrušením víz do USA

Bulharsko neratifikuje budúcu dohodu o translatlantickom partnerstve TTIP, ak Spojené štáty nezrušia voči k...

Energetika (27.11.2014)

Energetickú efektívnosť potrebujeme aj z geopolitických dôvodov

Energetická efektívnosť prispeje k zníženiu zraniteľnosti EÚ a k energetickej bezpečnosti. Slovensko má v e...

Informačná spoločnosť (27.11.2014)

Internet má „zabúdať“ celosvetovo

Ochrancovia osobných údajov v EÚ žiadajú, aby internetové vyhľadávače Google a Binguplatňovali tzv. právo b...

Obrana a bezpečnosť (27.11.2014)

EÚ by mohla byť hlavným politickým hráčom na Blízkom východe

Hospodárske riadenie EÚ (26.11.2014)

Investičný plán Komisie: každé euro z verejných zdrojov prinesie pätnásť eur celkových investícií

Energetika (26.11.2014)

Do roku 2040 bude mať EÚ najvyššie ceny elektrickej energie

Potravinárstvo (26.11.2014)

Bezpečnosť nanomateriálov v potravinách treba preveriť, zhodujú sa poslanci EP

Viac

Reklama

Súbory liniek

31.10.2014

Zdroj: EurActiv.com

Klimatická a energetická politika EÚ do roku 2030

Európska klimatická a energetická politika sa do roku 2020 riadi cieľmi 20-20-20. Tie doposiaľ priniesli len zmiešané výsledky. Nové ciele 2030 prinášajú ambicióznejšie limity a reformu Európskeho systému obchodovania s emisiami (ETS). Hoci sa Slovensku darí ciele napĺňať, k ambíciám únie sa stavia rezervovane.

15.07.2014

Zdroj: Európsky parlament

Aféra Snowden: Ako zmenila Európu?

V roku 2013 zverejnil americký občan Edward Snowden cez médiá informácie, ktoré získal z americkej NSA. Verejnosti v Európe po prvýkrát ukázali rozsah sledovania politikov a bežných ľudí zo strany tajných služieb. Čo si z toho EÚ odniesla?

04.07.2014

zdroj: EP

Nový europarlament 2014-2019

Ako pretvorili májové eurovoľby Európsky parlament? Aké frakcie a väčšiny sa v ňom sformujú?

Viac

Analýzy

Životné prostredie

Skryté náklady priemyselných emisií: Za 5 rokov EÚ prišla o 1 053 miliárd eur

Znečistenie ovzdušia spôsobené najväčšími premyslenými zariadeniami Európu v roku 2012 stálo až 189 miliár...

Zdroj: EEA

Regionálna politika a rozvoj

Slovensko: čo región, to iný svet

Slovensko patrilo v poslednom desaťročí k najrýchlejšie rastúcim ekonomikám EÚ. Životná úroveň však nerástl...

Autor: UniCredit Bank

Energetika

Výročná správa monitorovania vnútorného trhu s elektrinou a plynom 2013

Napriek nízkemu hospodárskemu rastu v roku 2013 ceny energií pre domácnosti a priemyselných odberateľov vzr...

Autor: Agentúra pre kooperáciu energetických regulátorov
Viac

Aktuálne výzvy

(22.8.2013 - Deadline: 22.8.2013)

Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Zvýšte energetickú efektívnosť a podiel spotreby obnoviteľných zdro...

(22.2.2013 - Deadline: 24.5.2013)

Podpora zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a službách

Využite možnosť získať finančné prostriedky na nákup inovatívnych a...

(3.8.2012 - Deadline: Priebežne )

Výzvy na predloženie návrhov 2013 v rámci programu celoživotného vzdelávania 2011 – 2013

Program sa vzťahuje na všetky typy a úrovne vzdelávania, odborného...

Viac

Infografika

Podľa Lisabonskej zmluvy musí Európska rada (hlavy štátov a vlád členských krajín členských krajín EÚ) pri nominovaní predsedu Európskej komisie (v júli 2014) zobrať do úvahy výsledky volieb do Európskeho parlamentu. Najväčšie európske politické strany si to vysvetlili tak, že do volieb išli so svojimi vlastnými kandidátmi na predsedu Komisie. 05.06.2014 Výber nového šéfa Európskej komisie Podľa Lisabonskej zmluvy musí Európska rada (hlavy štátov a vlád členských krajín členských krajín EÚ) pri nominovaní predsedu Európskej komisie (v júli 2014) zobrať do úvahy výsledky volieb do Európskeho parlamentu. Najväčšie európske politické strany si to vysvetlili tak, že do volieb išli so svojimi vlastnými kandidátmi na predsedu Komisie.
Viac

SPONZORI

Neulogy Philip Morris International ENVI-PAK
U.S. Steel Košice NATUR-PACK

Reklama

PARTNERI

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku EuroPolicy Európsky kontaktný bod
Centire American Chamber of Commerce Enterprise Europe Network Slovakia

© 2003-2014 I-Europa, s.r.o. Obsah tejto stránky je autorským dielom. Akékoľvek porušenie autorských práv zakladá občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby. Viac informácií je možné nájsť v sekcii Ochrana autorského práva. ISSN 1337-0235