Regionálna politika a rozvoj (20.11.2014)

Príjemcovia si eurofondy chvália napriek ťažkostiam

Zdroj: Centire

Európske fondy sa podobajú zberu húb - treba vedieť, kde a kedy porastú, prípadne sa opýtať odborníkov. Zhodli sa na tom účastníci diskusie k skúsenostiam z končiaceho programového obdobia 2007-2014.  

TTIP (20.11.2014)

Americké firmy môžu žalovať európske vlády cez dohodu CETA

Americké obchodné spoločnosti by mohli pri žalobách na členské štáty EÚ využiť mechanizmy na riešenie sporo...

Potravinárstvo (20.11.2014)

EÚ kompenzuje pobaltských mliekarov

V reakcii na ruské sankcie voči európskym poľnohospodárom a výrobcom Komisia potvrdila balík 28 miliónov eu...

Regionálna politika a rozvoj (19.11.2014)

Nové programové obdobie je pre Slovensko výzvou

Slovensko si pred sebou tlačí veľký balík nevyčerpaných prostriedkov z eurofondov. Zároveň sa musí intenzív...

Budúcnosť EÚ (19.11.2014)

Juncker bude čeliť pokusu o odvolanie

Budúcnosť EÚ (19.11.2014)

player_iconInvestičný balík EÚ za 300 mld eur hľadá svoje zameranie

Rozšírenie (19.11.2014)

Misiou EULEX v Kosove otriasa korupčný škandál

Energetika (18.11.2014)

Šefčovič chce tlačiť nápad spoločného nákupu plynu

Viac

Reklama

Súbory liniek

31.10.2014

Zdroj: EurActiv.com

Klimatická a energetická politika EÚ do roku 2030

Európska klimatická a energetická politika sa do roku 2020 riadi cieľmi 20-20-20. Tie doposiaľ priniesli len zmiešané výsledky. Nové ciele 2030 prinášajú ambicióznejšie limity a reformu Európskeho systému obchodovania s emisiami (ETS). Hoci sa Slovensku darí ciele napĺňať, k ambíciám únie sa stavia rezervovane.

15.07.2014

Zdroj: Európsky parlament

Aféra Snowden: Ako zmenila Európu?

V roku 2013 zverejnil americký občan Edward Snowden cez médiá informácie, ktoré získal z americkej NSA. Verejnosti v Európe po prvýkrát ukázali rozsah sledovania politikov a bežných ľudí zo strany tajných služieb. Čo si z toho EÚ odniesla?

04.07.2014

zdroj: EP

Nový europarlament 2014-2019

Ako pretvorili májové eurovoľby Európsky parlament? Aké frakcie a väčšiny sa v ňom sformujú?

Viac

Analýzy

Energetika

Výročná správa monitorovania vnútorného trhu s elektrinou a plynom 2013

Napriek nízkemu hospodárskemu rastu v roku 2013 ceny energií pre domácnosti a priemyselných odberateľov vzr...

Autor: Agentúra pre kooperáciu energetických regulátorov

Životné prostredie

Výsledky triedeného zberu v mestách a obciach v roku 2013

Hoci množstvo komunálneho odpadu každým rokom narastá, množstvo vytriedeného odpadu kleslo na Slovensku v r...

Autor: Katarína Kliková

Energetika

Členské krajiny zanedbávajú energetickú účinnosť

Renovačné stratégie členských štátov nespĺňajú podmienky dané smernicou o energetickej efektívnosti. Stráca...

Autor: Dan Staniaszek a kolektív
Viac

Aktuálne výzvy

(22.8.2013 - Deadline: 22.8.2013)

Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Zvýšte energetickú efektívnosť a podiel spotreby obnoviteľných zdro...

(22.2.2013 - Deadline: 24.5.2013)

Podpora zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a službách

Využite možnosť získať finančné prostriedky na nákup inovatívnych a...

(3.8.2012 - Deadline: Priebežne )

Výzvy na predloženie návrhov 2013 v rámci programu celoživotného vzdelávania 2011 – 2013

Program sa vzťahuje na všetky typy a úrovne vzdelávania, odborného...

Viac

Infografika

Podľa Lisabonskej zmluvy musí Európska rada (hlavy štátov a vlád členských krajín členských krajín EÚ) pri nominovaní predsedu Európskej komisie (v júli 2014) zobrať do úvahy výsledky volieb do Európskeho parlamentu. Najväčšie európske politické strany si to vysvetlili tak, že do volieb išli so svojimi vlastnými kandidátmi na predsedu Komisie. 05.06.2014 Výber nového šéfa Európskej komisie Podľa Lisabonskej zmluvy musí Európska rada (hlavy štátov a vlád členských krajín členských krajín EÚ) pri nominovaní predsedu Európskej komisie (v júli 2014) zobrať do úvahy výsledky volieb do Európskeho parlamentu. Najväčšie európske politické strany si to vysvetlili tak, že do volieb išli so svojimi vlastnými kandidátmi na predsedu Komisie.
Viac

SPONZORI

Neulogy Philip Morris International ENVI-PAK
U.S. Steel Košice NATUR-PACK

Reklama

PARTNERI

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku EuroPolicy Európsky kontaktný bod
Centire American Chamber of Commerce Enterprise Europe Network Slovakia

© 2003-2014 I-Europa, s.r.o. Obsah tejto stránky je autorským dielom. Akékoľvek porušenie autorských práv zakladá občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby. Viac informácií je možné nájsť v sekcii Ochrana autorského práva. ISSN 1337-0235